Grad Rijeka supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava napore u smanjenju stakleničkih plinova, smanjenju potrošnje energije i povećanju potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji i to kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove

KD Autotrolej, s ciljem očuvanja ekoloških resursa, godinama nabavlja vozila u skladu s europskim normama o dopuštenoj količini ispušnih plinova

KD Autotrolej i Grad Rijeka uspješno su realizitali projekt nabavke 40 vozila za javni gradski prijevoz putnika koja kao pogonsko gorivo koriste ekološki prihvatljive izvore, s ciljem smanjenja stakleničkih plinova. KD Autotrolej ispunio je obvezu iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP) u mjerama za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa kojom je bilo određeno stavljanje u promet 40 autobusa na SPP pogon.

Autobusi su opremljeni su rashladnim uređajima i rampama koje omogućuju pristup osobama s invaliditetom. Spremnici za stlačeni prirodni plin, a veličina spremnika je takva da može osigurati autonomiju vožnje od minimalno 400 kilometara između dva punjenja.

 

U 2013. godini realizirana je nabavu 11 solo autobusa i 10 minibusa na stlačeni prirodni plin vrijednih ukupno 24.986.327,00 kuna. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tom je prilikom osigurano 722.680,47 kuna u svrhu subvencije kamate kredita.
U 2015. godini nabavljeno još 9 autobusa na stlačeni prirodni plin (5 solo i 4 zglobna vozila), vrijednih ukupno 23.300.200,00 kuna, s tim da je tom prilikom od strane Fonda osigurano 7.456.064,00 kuna bespovratnih sredstava.

U 2017.g. kupljeno je deset novih autobusa – četiri solo autobusa, dva midi autobusa i četiri zglobna autobusa – koji kao gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Nova vozila vrijedna su 25,4 milijuna kuna.

Stavljenjem u promet 40 autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom emisija CO2 smanjuje za 1.400 tona čime je Grad Rijeka ispunio obvezu incijative Europske unije 2009. godine potpisanu u Povelji gradonačelnika, kojom smo se opredijelili za smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% do 2020.