Za puštanje garaže Zagrad B u funkciju bilo je potrebno izgraditi ulicu Ivana Pavla II (prijašnji naziv Nova Ciottina).

Financijska ulaganja u izgradnju Ulice Ivana Pavla II iznose ukupno 46.8 milijuna kuna

Izgradnja ulice je realizirana kroz tri faze.

Prva faza je od spoja sa Ciottinom do garaže Zagrad „A“. Druga faza je od garaže Zagrad „A“ do spoja s Dežmanovom ulicom, a zadnja, treća faza je realizirana s garažom Zagrad „B“ jer se konstrukcija nogostupa i prelazne konstrukcije oslanjaju s jedne strane na nadvožnjak, a s druge strane na konstrukciju same garaže.