Sanacija kolnika nadvožnjak Orehovica

Nerazvrstane prometnice u Rijeci, odnosno one prometnice o kojima se u ime Grada Rijeke brine Rijeka promet, kontinuirano se saniraju i unapređuju, s glavnim ciljem – povećanje sigurnosti u prometu.

Iako se u usporedbi s gradnjom prometnica radi o manjim zahvatima, radi se o radovima kojima se postojeća mreža prometnica stalno održava i unapređuje. Neki od radova koje izvodi Rijeka promet su male komunalne akcije, odnosno radovi koje na godišnjoj razini predlažu građani, smatrajući ih važnima za povećanje kvalitete života u svojim kvartovima.

Kontinuirana briga o stanju prometnica u gradu

Radovi tekućeg održavanja u pravilu se tijekom godine provode kontinuirano. Radovi redovnog održavanja uključuju manje zahvate na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanaciju potpornih, obložnih i ogradnih zidova, održavanje odvodnje oborinskih voda, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje prometne signalizacije, zimsku službu, održavanje mostova i pješačkih nathodnika, uređenje parkirnih mjesta za invalide, razni prometni zahvati te realizaciju komunalnih prioriteta, odnosno malih komunalnih akcija po mjesnim odborima.

Što se tiče sanacije prometnica, u 2017. godini izvedena je sanacija kolnika u Ulici Milutina Barača između kućnih brojeva 38 i 56A, u što je uloženo 245.806 kuna. Iste godine izvedeni su 107 tisuća kuna vrijedni radovi sanacije kolnika u Agatićevoj ulici u Starom gradu. Sanacija kolnika u Ulici Preluk između k.br. 4 i 12, stajala je 238.557,88  kuna, dok je u sanaciju dijela kolnika u Ulici Vinka Benca uloženo 232.315,75 kuna.

Među radovima izvedenim u 2018. godini ističe se sanacija kolnika u Ulici Mihačeva Draga vrijedna 141.012,50 kuna, dok je sanacija kolnika u Ulici žrtava fašizma stajala 52.845,87 kuna. Sanacija kolnika u Ulici Ratka Petrovića i Franje Belulovića izvedena je u 2019. godini za 149.809 kuna, sanacija kolnika nadvožnjaka Orehovica stajala je 53.996,25 kuna, sanacija kolnika u Ulici Branka Blečića 68.231,63 kuna, a radovi na kolniku u Križanićevoj ulici 203.431,25.

Povećanje sigurnosti prometa u blizini osnovnih škola

Među važnije zahvate ubrajaju se radovi povećanja sigurnosti odvijanja prometa ispred osnovnih škole Gelsi i Belveder, a radovi izvedeni 2019. godine stajali su gotovo 220 tisuća kuna.

Prometni zahvat kod OŠ Belvedere uključio je postavu LED markera na pješački prijelaz. Kako bi se povećala sigurnost prilaza školama postavljeni su, primjerice, i LED markeri u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr. 8b, u blizini OŠ Zamet, kao i u Zametskoj ulici kod kbr. 12, gdje se nalazi više škola. Radovi na obje prometnice izvedeni 2018. godine stajali su 107 tisuća kuna.

Veliku ulogu u sigurnosti prometa imaju i usporivači prometa, kao oni postavljeni u Ulici Drenovski put ispod Cvetkova trga na Drenovi.

Protočnost prometa postignuta uređenjem kružnih raskrižja

Cilj izgradnji kružnih raskrižja je povećanje protočnosti prometovanja u zoni raskrižja te izjednačavanje prava prednosti za sve sudionike u prometu na siguran način.

U skladu sa Planom redovnog održavanja i prioriteta mjesnih odbora za 2017. godinu izvedeno je uređenje kružnog raskrižja ulica Bok, Ivo Lole Ribara i Kučićkog puta na Drenovi. Izgradnja kružnog raskrižja rezultirala je smanjenjem brzine prometovanja vozila duž Ulice Ivo Lole Ribara te time poboljšanje sigurnosnih uvjeta uključivanja u promet vozila iz ulice Kučićki put, odnosno ulice Bok. Ovim rješenjem eliminirano je i nelegalno lijevo skretanje vozila iz ulice Ive Lole Ribara u smjeru benzinske pumpe.

Osnovni uvjet za primjenu kružnog raskrižja bio je da se ne mijenja građevinski tlocrt raskrižja, odnosno da se formiranje kružnog toka izvrši unutar postojećih prostornih ograničenja (rubnjaka, nogostupa), što je i ostvareno. S obzirom da vanjski polumjer kružnog raskrižja koji iznosi oko 14 metara, raskrižje spada u kategoriju malog urbanog jednotračnog kružnog raskrižja. Radovi su bili vrijedni ukupno 432.678,23 kuna, u što je uključena i izvedba potrebnih elaborata.

Iz sredstava komunalnih prioriteta MO Srdoči u 2019. godini uređeno je kružno raskrižje na raskrižju prometnica Mate Lovraka – Gustava Krkleca, kod igrališta OŠ Srdoči. Izvedeni su radovi vrijedni 210.000 kuna.

Izvedba rampe za osobe s invaliditetom u Ulici Bože Vidasa

Izvedba rampe za osobe s invaliditetom u Ulici Bože Vidasa

Briga o osobama s teškoćama u kretanju

U Ulici Bože Vidasa na Zametu izvedena je rampa za osobe s invaliditetom. Radovi su uključivali izradu armiranobetonske rampa za osobe s invaliditetom s ugrađenim kulir pločama na hodnoj površini i prilagođene metalne dvoredne ograda u cijeloj dužini u funkciji zaštite i pomoći pri kretanju. Radovi izvedeni u 2018. godini stajali su 40.000 kuna.

Sanacija stijenskog pokosa

Rijeka promet izvodi i radove koji se odnose na sprečavanje odrona na prometne površine, odnosno sanacije stijenskih pokosa u blizini prometnica. Tako je u 2018. godini izvedena sanacija stijenskog pokosa u Ulici Bulevar oslobođenja.

Sanacija stijenskog pokosa u Ulici Bulevar oslobođenja

Sanacija stijenskog pokosa u Ulici Bulevar oslobođenja

Za sanaciju površine od 350 m², što je uključivalo ugradnju geosidra i čelične pocinčane mreže, sve ojačano mlaznim betonom, izdvojeno je 72.500 kuna.