Obilazak radova u Labinskoj ulici i gradilišta stambeno-poslovnog kompleksa RIO Kantrida

Radovi rekonstrukcije i nadogradnje dijela Labinske ulice izvedeni su 2021. godine, a riječ je o investiciji vrijednoj 3.236.330,40 kuna sa PDV-om.

Radovi na rekonstrukciji dijela Labinske ulice u dužini od 230 metara obuhvaćali su rekonstrukciju dijela ulice i gradnju dijela nerazvrstane ceste prema budućem stambeno-trgovačkom kompleksu RIO-Kantrida, potom radove na izgradnji 300 metara plinovoda te radove na polaganju sanitarnog kolektora u trupu prometnice u dužini od 65 metara.

Radovi na rekonstrukciji dijela Labinske ulice obuhvatili su postavljanje trase, izradu kolničke konstrukcije, uređenje raskrižja, uređenje sustava oborinske odvodnje, zamjenu i rekonstrukciju javne rasvjete, postavu DTK kanalizacije, izmještanje i uređenje autobusnih stajališta, izgradnju nogostupa, postavljanje prometne opreme i signalizacije, uređenje pokosa usjeka i nasipa te izgradnju nove nerazvrstane prometnice u ukupnoj dužini od 66 metara.

Također, u sklopu zahvata formirano je i raskrižje s dodatnim trakom za vozila koja skreću u lijevo s ciljem poboljšanja i dodatnog osiguravanja uvjeta za sigurno odvijanje prometa.

Energo d.o.o. je u sklopu rekonstrukcije Labinske ulice izveo radove na izgradnji plinovoda ukupne duljine od 300 metara. Novi plinovod se na križanju Creske ulice i ulice Marina Jakominića spojio na postojeći distributivni plinovod koji prolazi Creskom ulicom. Na plinovod će se priključit 3 zgrade s ukupno 273 korisnika. Osim samih priključaka za zgrade, radilo se i produženje plinovoda kako bi se omogućilo napajanje tog dijela grada iz dva različita pravca.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je sklopu rekonstrukcije Labinske ulice izveo radove na polaganju sanitarnog kolektora u duljini od 65 m, kao preduvjet za priključenje kompleksa RIO-Kantrida na sustav javne odvodnje grada Rijeke.

Radove je izveo GP Krk, dok je nadzor radova izvršila tvrtka Techcon.