Rekonstrukcijom Opatijske ceste značajno je povećana sigurnost na ovom dijelu prometnice i ujedno izgrađen rotor koji omogućuje sigurno odvijanje povećanog prometa koji će se pojaviti otvorenjem novog turističkog kompleksa Hilton.

Situacija na orto foto planu

Rekonstruiran je dio Opatijske ulice u dužini od 269,00 m, uz izgradnju obostranih autobusnih ugibališta i nogostupa na sjevernoj strani ceste. Dobivena je prometnica širine 2x 3,55 m s nogostupima širine 1,60 m izrađenim u dijelu na kojem su obavljani radovi.
Radovi su dovršeni 31.07.2020. godine.

Završena je rekonstrukcija dijela Opatijske ulice tijekom koje je, u sklopu rekonstrukcije ulaza u hotelski kompleks i budući kongresni centar, izgrađen rotor koji olakšava prometovanje i pridonosi sigurnosti prometa na tom dijelu ulice.

U sklopu rekonstrukcije izgrađen je rotor koji olakšava prometovanje i pridonosi sigurnosti prometa na tom dijelu ulice.

Istovremeno je za potrebe izgradnje ulaza u hotelski kompleks Hilton izgrađeno raskrižje u formi rotora polumjera 13,00 m. U trup ceste ugrađena je komunalna infrastruktura za odvodnju oborina u dužini od 246,00 m sa pripadajućim upojnim bunarom smještenim u centru rotora. Ugrađene su i instalacije plinovoda, javne rasvjete i DTK instalacije. Pored proširenja izvedena su dva autobusna ugibališta sa nadstrešnicama.

Korist za građane:
Rekonstrukcijom se značajno povećala sigurnost na ovom dijelu prometnice. Umjesto donedavnog priključka s lošim prometno – tehničkim elementima, izgradio se rotor koji prometno tehničkim karakteristikama udovoljava uvjetima za sigurno odvijanje povećanog prometa koji će se pojaviti otvorenjem novog turističkog kompleksa.
Radove je izvelo GP Krk d.d., a nadzor nad radovima tvrtka IGH d.o.o. iz Zagreba.
Vrijednost radova je 5.578.994,00 kn s PDV-om.