Gradsko vijeće dalo je Komunalnom društvu Autotrolej suglasnost za zaduženjeu iznosu od 25 milijuna kuna kod Erste & Steiermarkische bank za nabavku 10 solo autobusa pogonjenih stlačenim prirodnim plinom (SPP). Također, usvojen je i Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa EU i drugih programa međunarodne suradnje.

Autotrolej nabavlja 10 autobusa na plin

U raspravi oko davanja suglasnosti za zaduženje Autotroleju, vijećnik HDZ-a Hrvoje Burić izrazio je zabrinutost da komunalno društvo neće moći plaćati kredit. Vijećnica Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) upitala je zašto se prije nekoliko godina tvrdilo da u Rijeci zbog konfiguracije terena ne mogu voziti autobusi pogonjeni plinom, vijećnik Josip Rupčić (HDZ) upitao je postoji li mogućnost da se izgradnja potrebne plinske stanice promišlja kroz planirano komunalno-servisnu zonu na Srdočima, dok je Predrag Blečić (Lista za Rijeku) sugerirao da je izgradnju plinske stanice možda trebalo ugraditi u kreditno zaduženje.

Gradsko vijeće dalo je KD Autotrolej suglasnost za zaduženje u iznosu od 25 milijuna kuna kod Erste & Steiermarkische bank za nabavku 10 solo autobusa pogonjenih stlačenim prirodnim plinom

Suglasnost KD Autotrolej za zaduženje u iznosu od 25 milijuna kuna

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako će se kredit isplaćivati iz sredstava za razvoj, koja čini dio cijene komunalne usluge javnog prijevoza putnika.
“Sredstva za razvoj Autotroleja su i do sada korištena za nabavku vozila, pa je koristeći ta sredstva u proteklih pet godina Autotrolej nabavio 20-ak autobusa. Stoga, nema nikakvih bojazni da tako neće biti i ubuduće. Kad bi Autotrolej bio u gubitku, ne bi mogli davati ovakvu suglasnost, jer bi inače Grad Rijeka morao jamčiti za vraćanje kredita, što bi ušlo u postotak ukupnog kreditnog zaduženja Grada,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Dodao je kako će punionica biti smještena u Baračevoj ulici, na lokaciji bivšeg mješališta plina u vlasništvu Energa, s time da se radi o nevelikom uređaju koji se može lako premjestiti na neku drugu lokaciju. Napomenuo je kako je tehnologija posljednjih godina uznapredovala – kad se ranije raspravljalo o uvođenju plina, nije postojala mogućnost korištenja stlačenog plina, već samo plina koji je bio derivat nafte, što je bilo i skuplje, dodavši kako su današnji motori puno jači i postižu snagu koja je na razini postojećih dizelskih motora. Također, troškovi punionice su manji nego prije. Iako su glavni razlozi nabavke autobusa ekološki, postoji i ekonomska komponenta – gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako, prema sadašnjoj cijeni dizela, godišnja ušteda na godišnjoj razini za ovih 10 autobusa iznosi 1,2 do 1,3 milijuna kuna.

Pravilnik o sufinanciranju projekta u okviru EU programa

24. sjednica Gradskog vijece studeni

Usvojen Pravilnik o sufinanciranju projekta u okviru EU programa

Gradsko vijeće usvojilo je i Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa EU i drugih programa međunarodne suradnje, čiji je cilj povećati transparentnost postupka dodjele sredstava za sufinanciranje projekata. Vijećnici HDZ-a bili su suzdržani kod glasovanja, smatrajući spornim da je uklapanje u smjernice gradonačelnika jedan od kriterija za sufinanciranje nekog projekta. Vijećnika Dušana Sekulića (PGS) zanimalo je je li postojala mogućnost da se i nabavka 10 novih autobusa za Autotrolej djelomično financira kroz fondove Europske unije.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je pravilnik bilo potrebno donijeti, budući da se sve više pravnih osoba javlja na natječaje za korištenje financijskih potpora EU, a tako raste i broj zahtjeva upućen prema Gradu Rijeci za sufinanciranje projekata.
“Kako je interes sve veći, morali smo postaviti i neka ograničenja, a jedno od njih su i smjernice gradonačelnika, koje su smjernice su učinjene upravo na temelju volje građana – prvo potvrđene na izborima, a onda i u Gradskom vijeću, koje je predstavničko tijelo građana,” kazao je gradonačelnik Obersnel, pojasnivši kako u pravilniku nigdje ne stoji da će biti eliminiran projekt koji se ne uklapa u smjernice, već će onaj koji se uklapa imati prioritet.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako trenutno ne postoji mogućnost da se nabavka autobusa sufinancira iz fondova EU, s obzirom na to da se sufinanciranje EU uvjetuje sudjelovanjem više partnera,  ali je naglasio kako će to možda biti moguće u budućnosti.

Doneseni planovi davanja koncesija

24. sjednica Gradskog vijece studeni (3)

Motorni brod Galeb u koncesiju

Vijećnici su usvojili Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine te plan za sljedeću godinu. Tako se u narednoj godini planira dati koncesija za obavljanje dimnjačarske poslove, a u trogodišnjem razdoblju i davanje motornog broda Galeb u koncesiju. Vijećnike HDZ-a ponajviše su zanimali uvjeti davanja broda Galeb u koncesiju, istaknuvši kako bi jedino opravdano bilo da budući koncesionar preuzme sve troškove ulaganja u brod, vijećnici Liste za Rijeku istaknuli su preniska sredstva od koncesije koja će se slijevati u gradski proračun, dok je PGS predložio da se taj brod, možda čak i uz sredstva EU fondova, pretvori u muzej. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se radi samo o planu davanja koncesija te da će odluku o koncesiji, na temelju detaljnog ugovora o koncesiji, u budućnosti donijeti upravo gradski vijećnici.
“Bezbroj puta smo u javnosti govorili o strategiji gospodarenja Brodom Galeb – naša je namjera da brod damo u koncesiju, sa željom da ga koncesionar uredi o svom trošku, uz uvjet da brod mora provesti dio mjeseci u luci te da dio broda mora ostati memorijalni,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako je koncesija niska, budući da je ideja da cjelokupno održavanje broda preuzme koncesionar.

Nova odluka o zamjeni nekretnina između Grada i KBC-a

Budući da je Vlada donijela novu Odluku o zamjeni nekretnina između Grada Rijeke, Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Republike Hrvatske, temeljenu na novoj procjeni zemljišta od strane Agencije za upravljanje nekretninama, i Gradsko vijeće moralo je će izmijeniti svoju. Nekretnine se mijenjaju u cilju realizacije gradskih investicija (POS-Škurinjsko Plase, Podpinjol – javno parkiralište, garažna građevina i Draga – komunalno servisna zona) te investicija KBC-a (Klinički bolnički centar na Sušaku i lokacija KBC-a -Centar).

Odbijena ponuda za kupnju poslovnog udjela u Energu

Gradsko vijeće odbilo je ponudu tvrtke E.ON Italia, koji je 17% vlasnik Energa, da Grad Rijeka od njega otkupi poslovni udjel u Energu po cijeni od 2,25 milijuna eura. Naime, E.ON Italia izrazio je namjeru da proda svoj udjel tvrtki Amga Udine, koja već ima 17% udjela, no sukladno društvenom ugovoru Grad Rijeka ima pravo prvokupa. Gradonačelnik Obersnel predložio je Gradskom vijeću da, sukladno financijskoj situaciji, odbije kupovinu udjela u Energu, u kojem Grad Rijeka trenutno ima 56,9% udjela.

Ponavljanje natječaja za članove Savjeta mladih

Budući da je na javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke, koje čini 11 članova, došlo samo 9 prijedloga, javni poziv će se ponoviti.

Na Gradskom vijeću imenovani su članovi Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci te kazališnih vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i Gradskog kazališta lutaka. Vijećnici HDZ-a pojasnili su kako, ne ulazeći u stručnost predloženih kandidata, ne mogu glasovati za ovu odluku, budući da smatraju da bi i oporba trebala dobiti priliku da sudjeluje u njihovom radu.