Pravo na ovu naknadu ostvaruju kandidati koji dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Na temelju Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“ broj 42/17) i konačnih rezultata izbora za gradonačelnika Grada Rijeke kandidatima na izborima za gradonačelnika Grada Rijeke isplatit će se sredstva za naknadu izborne promidžbe.

Naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika isplaćuju se iz lokalnog proračuna.

Naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Izbori za predstavnička tijela i nositelje izvršne vlasti Grada Rijeke 2017.g.

1. krug:

1. mr.sc. Vojko Obersnel

60.000,00

2. Hrvoje Burić

25.917,53

3. Kristjan Staničić

20.474,23

UKUPNO:

106.391,76

2. krug:

1. Vojko Obersnel

12.000,00

2. Hrvoje Burić

9.216,09

UKUPNO :

21.216,09

Ukupno (1. i 2. krug)        127.607,85 kn