Pravo na ovu naknadu ostvaruju kandidati koji dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Na temelju Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“ broj 42/17) i konačnih rezultata izbora za gradonačelnika Grada Rijeke kandidatima na izborima za gradonačelnika Grada Rijeke isplatit će se sredstva za naknadu izborne promidžbe kako slijedi:

Naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika isplaćuju se iz lokalnog proračuna:

1. krug:

1. mr.sc. Vojko Obersnel

60.000,00

2. Hrvoje Burić

25.917,53

3. Kristjan Staničić

20.474,23

UKUPNO:

106.391,76

2. krug:

1. Vojko Obersnel

12.000,00

2. Hrvoje Burić

9.216,09

UKUPNO :

21.216,09

Ukupno (1. i 2. krug)        127.607,85 kn