Pravo na ovu naknadu ostvaruju kandidati koji dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Sukladno Odluci o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (Narodne novine broj 51/13) objavljuju se podaci o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika.

Naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika isplaćuju se iz lokalnog proračuna:

1. krug:

1. Vojko Obersnel 60.000,00
2. Hrvoje Burić 20.087,10
3. Predrag Šustar 18.357,59
4. dr.sc. Nikola Ivaniš 13.385,67

UKUPNO:

111.830,36

2. krug:

1. Vojko Obersnel

12.000,00

2. Hrvoje Burić

5.323,66

UKUPNO :

17.323,66

Ukupno (1. i 2. krug)        129.154,02 kn