Gradonačelnik je dostupan građanima osobno dva puta mjesečno u popodnevnim satima, a svakog dana građani ga mogu kontaktirati putem više različitih komunikacijskih kanala.

Gradonačelniku se možete obratiti:

Prijam građana kod gradonačelnika

Gradonačelnik prima građane na razgovor u pravilu dva puta mjesečno, utorkom ili srijedom, i to u vremenu nakon 14.00 sati.
Za razgovor kod gradonačelnika i precizan termin u kojem ćete doći, morate se najaviti tajnici gradonačelnika Grada Rijeke ili pisanim putem na adresu:
Grad Rijeka
Gradonačelnik
Korzo 16
51000 Rijeka

Poštanski sandučić gradonačelnika

Poštanski sandučić Gradonačelnika nalazi se na recepciji Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, prizemno.

Ostala mjesta komunikacije s gradonačelnikom

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel komunicira s građanima i putem obrasca na službenoj web stranici gradonačelnika.

Također je dostupan i putem društvenih mreža, Twittera i Facebooka.