Održava se u pravilu jednom tjedno i okuplja pročelnike odjela gradske uprave. Na kolegiju se donose odluke iz djelokruga rada i nadležnosti gradonačelnika. O važnijim donesenim odlukama gradonačelnik obavještava javnost putem konferencija za medije.

Popis sjednica