Održava se u pravilu jednom tjedno i okuplja pročelnike odjela gradske uprave. Na kolegiju se javno uz prisutnost medija donose odluke iz djelokruga rada i nadležnosti gradonačelnika.

Popis sjednica

Utorak, 26. studeni 2019.

56. gradonačelnikov kolegij