Na 56. gradonačelnikovom kolegiju donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu.

Za programe će se iz gradskog proračuna izdvojiti 704.118,00 eura. Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.) i programi za mlade.

Usvojen je Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini. Zakonom je određeno kako je jedinica lokalne samouprave dužna provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških i planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Godišnji plan savjetovanja s javnošću može se mijenjati i dopunjavati tijekom kalendarske godine.

Grad Rijeka će financirati rad stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam Rijeka u drugom polugodištu školske godine 2023./2024. (od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine), na određeno, puno radno vrijeme. Za ovu svrhu u gradskom proračunu osigurano je 8.800,00 eura. Dodatni edukacijski rehabilitator provodi rehabilitacijske programe s učenicima iz spektra autizma koji pohađaju redovne osnovne škole i redovne predškolske ustanove. U riječkim je osnovnim školama trenutno identificirano 24 učenika koji imaju potrebu za pohađanjem opisanog rehabilitacijskog programa, a taj broj iz godine u godinu raste. Osim učenika koji su već uključeni u osnovne škole, plan je u program uključiti i petero djece predškolske dobi koji se u tekućoj godini pripremaju za upis u školu. Na taj će način budući prvašići biti pravovremeno obrađeni i usmjereni u odgovarajući odgojno-obrazovni sustav.

Usvojene su izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu, kojim su sredstva za redovno upravljanje pomorsko dobro uvećana 158.950,00 na 476.012,00 eura.

Donesene su izmjene i dopune Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2023. godinu. Tako je za aktivnost Održavanje objekata stambene namjene osiguran iznos od 250.000,00 eur (umjesto dosadašnjih 112.940,00 eur), za aktivnost Održavanje objekata poslovne namjene iznos od 265.000,00 eur (umjesto dosadašnjih 136.610,00 eur), za aktivnost Održavanje objekata javne namjene iznos od 938.600,00 eur (umjesto dosadašnjih 808.169,00 eur), za aktivnost Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije iznos od 264.270,00 eur (umjesto dosadašnjih 347.200,00 eur), za aktivnost Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene iznos od 45.000,00 eur (umjesto dosadašnjih 40.360,00 eur) te za aktivnost Održavanje objekata nužnog smještaja osiguran je iznos od 62.700,00 eur (umjesto dosadašnjih 67.950,00 eur).

Donesen je niz odluka koji se tiču gospodarenja gradskim poslovnim prostorima.