Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade objavio je Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu

Što je Javni poziv za utvrđivanje programa kulture?

Javni poziv za utvrđivanje programa kulture čine djelatnosti kulture i umjetnosti te transverzalnih područja od interesa za Grad Rijeku koja se sufinanciraju sredstvima  Proračuna Grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe.

Koji programi se mogu prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

  • zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
  • muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti,
  • glazbene umjetnosti,
  • dramske umjetnosti, plesa i pokreta,
  • audiovizualne djelatnosti,
  • književne djelatnosti,
  • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
  • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i sl.) i
  • programi za mlade

Kako se podnose programi?

Prijave za financiranje programa kulture podnose se isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr. Uz svaki elektronički popunjen e-obrazac potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku. Popis obavezne dokumentacije nalazi se u Javnom pozivu u Uputama za prijavitelje.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Iznimno, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici i programa za mlade, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjeku za kulturu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Tko utvrđuje Program kulture?

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.

Do kada se mogu podnijeti programi?

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 13. studenoga 2023. godine, najkasnije do 16,00 sati.