Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu donio je gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2023. godine.

Programom kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke 14/23) iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 704.118,00 eura.
Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.) i programi za mlade.

Temeljem poziva za prijavu programa od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu, Kulturna vijeća vrednovala su pojedine programe u skladu s propisanim kriterijima sustava vrednovanja te predložila sufinanciranje pojedinog programa u skladu s iznosima propisanim normativima sufinanciranja te zadanom financijskom okviru.

Zapisnici Kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća Kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstva, Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu donio je gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2023. godine.