Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade raspisao je Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu.

Javni poziv za utvrđivanje programa kulture čine djelatnosti kulture i umjetnosti te transverzalnih područja od interesa za Grad Rijeku koja se sufinanciraju sredstvima  Proračuna Grada Rijeke.

Poziv i natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnima stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Na Poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi kojima nije osnivač Grad Rijeka, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture u sljedećim djelatnostima i područjima:

  1. Djelatnosti kulture i umjetnosti:

a) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

b) Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti

c) Glazbena umjetnost

d) Dramska umjetnost, ples i pokret

e) Audiovizualna djelatnost

f) Književna djelatnost

g) Inovativne umjetničke i kulturne prakse.

  1. Transverzalna područja:

a) Programi kulture u zajednici

b) Programi za mlade

c) Programi kulturne suradnje.

Novina u ovogodišnjem Pozivu je uvođenje nove vrste programa u segment Audiovizualne djelatnosti, u kategoriju „Produkcija“ u kojoj se sada, uz dosadašnje vrste programa odnosno kratkometražne i srednjemetražne filmove i audiovizualna djela, uvode i  videoigre.