Grad Rijeka je putem Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2024. godini, a predstavljen je i okvirni godišnji plan objave ostalih javnih poziva za dodjelu bespovratnih subvencija riječkim poduzetnicima.

Na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2024. godini mogu se prijaviti svi gospodarski subjekti, neovisno o veličini, koji su isključivo u privatnom vlasništvu i koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Prijavom mogu ostvariti subvencioniranje troškova organizacije gospodarskih događanja, kongresa, sajmova i sajamskih manifestacija, eno-gastronomskih događanja te ostalih događanja na području Rijeke, koja za cilj imaju promociju riječkog poduzetništva, investicijskog potencijala riječkog područja te jačanje turističke ponude u funkciji razvoja Rijeke kao turističke destinacije.

Predstavljanje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja u Rijeci u 2024. godini

Predstavljanje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja u Rijeci u 2024. godini

Uvjete Javnog poziva kao i okvirni godišnji plan objave ostalih javnih poziva za dodjelu bespovratnih subvencija riječkim poduzetnicima predstavili su pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Dario Dobrilović koji je objasnio kako je cilj ove mjere promocija riječkog poduzetništva i investicijskog potencijala te jačanje Rijeke kao turističke destinacije kroz organizaciju kongresa, sajmova, eno-gastronomskih te ostalih gospodarskih događanja na području grada Rijeke.

“Navedena mjera se provodi unazad dvije godine, a po njoj je ukupno prijaviteljima  odnosno organizatorima dodijeljeno 73.000,00 eura za 11 evenata to jest manifestacija organiziranih na području Rijeke. Ukupna osigurana sredstva iznose 40.000,00 eura, a prijavitelj može ostvariti potporu od najviše 30% iznosa prihvatljivih troškova, odnosno mogu se dodijeliti nepovratne potpore u iznosu od minimalno 1.000,00 eura do maksimalno 10.000,00 eura”, objasnio je Dobrilović.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 12. veljače 2024. godine do 16.00 sati, isključivo putem portala e-Usluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Postupak pregleda, ocjene i rangiranja prijava na temelju uvjeta iz ovoga Javnog poziva i kriterija dopuštenosti dodjele potpore male vrijednosti provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava. Lista korisnika koji ostvare pravo na bespovratna sredstva po Javnom pozivu objavit će se na internet stranicama Grada Rijeke. Prava i obveze Korisnika iz Javnog poziva detaljno će se urediti Ugovorom između Grada Rijeke i Korisnika.

Javni poziv je raspisan u okviru provedbe mjere “Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Program se provodi od 2008. godine, a do danas je Grad Rijeka temeljem istog dodijelio ukupno 1.978 subvencija u vrijednosti od 3.880.349,74 eura.

Predstavljanje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja u Rijeci u 2024. godini

Dario Dobrilović i Jana Sertić

Kako je istaknula pročelnica Sertić, Grad Rijeka svake godine dio gradskog proračuna usmjerava na direktnu financijsku pomoć poduzetnicima u vidu nepovratnih potpora. U 2024. godini ukupna rezervirana sredstva, koja će biti dodijeljena temeljem nekoliko Javnih poziva, iznose 516.820,00 eura.

“Poticanje poduzetništva po ovom programu u funkciji je razvojnih politika Grada Rijeke, stoga se provedba mjera prilagođava aktualnim okolnostima. Uz to, kroz kriterije ocjenjivanja prijava poduzetnika vrednuju se različiti aspekti poslovanja koje Grad Rijeka promiče i nastoji poticati. Tako se veći broj bodova dodjeljuje prijavama onih poduzetnika koji zapošljavaju nove djelatnike, mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama, a povoljniji položaj na rang listama dobivaju i oni poduzetnici čija ulaganja doprinose energetskoj učinkovitosti”, naglasila je Sertić.

Nova dinamika objave javnih poziva za dodjelu bespovratnih subvencija riječkim poduzetnicima u 2024.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2024. godini samo je jedan od Javnih poziva putem kojih poduzetnici mogu ostvariti subvencije u svom poslovanju.

Od travnja do rujna 2024. Grad Rijeka će putem UO za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte objaviti ukupno četiri javna poziva za dodjelu nepovratnih potpora. Važno je napomenuti da se broj i dinamika objava Javnih poziva razlikuje od onih prijašnjih godina.

Naime, iz rujanskog poziva, koji je godinama objedinjavao devet mjera subvencioniranja poduzetnika, Javni pozivi po dvije mjere –  Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika bit će objavljeni ranije.

Preostalih sedam mjera bit će, kao i prethodnih godina, objavljeno u okviru Javnog poziva u rujnu.

“Do sada smo kroz godinu uobičavali imati jedan tzv. veliki poziv koji se obično raspisivao u rujnu, te nekoliko manjih, usmjerenih na specifične mjere poput poticanja događaja i privatnih iznajmljivača, u prvoj polovici godine. Poznato je da za subvencije Grada Rijeke vlada ogroman interes, stoga smo od 2024. dinamiku raspisivanja poziva odlučili u većoj mjeri disperzirati kroz godinu, što će olakšati i pojednostaviti poduzetnicima prijave, ubrzati proces obrade prijava s naše strane te omogućiti ravnomjeran raspored resursa s obje strane”, objasnila je pročelnica Sertić.

Nakon ovog prvog objavljenog Javnog poziva u travnju će biti objavljen Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području grada Rijeke; u svibnju Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje; u lipnju Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, dok će u rujnu biti objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za sljedeće mjere –  subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme; subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika; subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije; subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga; poticanje udruživanja gospodarskih subjekata; subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna i subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa.

Uvjeti prijava i osigurana sredstva po svakom pozivu i mjeri bit će navedeni u objavi svakog pojedinačnog Javnog poziva.

SMS servis informiranja poduzetnika

U cilju dobivanja pravovremenih informacija o otvaranju javnih poziva po kojima se dodjeljuju subvencije, riječkim poduzetnicima stoji na raspolaganju SMS servis informiranja poduzetnika. Zainteresirani poduzetnici mogu se prijaviti putem E-prijavnice koja se nalazi  na portalu e-Usluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, pod Zahtjev za korištenje usluge SMS servis informiranja poduzetnika.

„U interesu nam je što veći odaziv poduzetnika na najavljene pozive, međutim, svjesni smo da ove informacije nisu prvo što se zainteresiranim prijaviteljima pojavi na ekranu na dan kada se Javni pozivi objave. Stoga pozivamo one poduzetnike koji to još nisu učinili da se prijave na naš SMS servis za informiranje poduzetnika, pomoću kojeg će uvijek u trenutku objave poziva koji su vezani za poduzetnike, dobiti SMS poruku i moći krenuti u postupak pripreme i prijave”, zaključio je Dobrilović.