Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 17. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture, odnosno ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave programom, a u slučaju Grada Rijeke radi se o Gradskom vijeću Grada Rijeke, utvrđuje javne potrebe u kulturi na temelju svojih interesa te u skladu sa zakonom.

Javne potrebe u kulturi financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u skladu s programom javnih potreba u kulturi koje donosi predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Usklađenje se Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke predlaže se zbog potrebe usklađenja sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22). Danom stupanja na snagu ovog Programa prestat će važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“  broj 13/19).

Cilj donošenja Programa javnih potreba u kulturi je poticanje djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi od interesa za Grad Rijeku.

Temeljem zakona, predložene su sljedeće djelatnosti i područja od interesa za Grad Rijeku:

 1. Djelatnosti kulture i umjetnosti:
  a) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
  b) Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti
  c) Glazbena umjetnost
  d) Dramska umjetnost, ples i pokret
  e) Audiovizualna djelatnost
  f) Književna djelatnost
  g) Inovativne umjetničke i kulturne prakse.
 2. Transverzalna područja:
  a) Programi kulture u zajednici
  b) Programi za mlade
  c) Programi kulturne suradnje.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koje raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, kako slijedi:

 1. Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja, najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu,
 2. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova objavljuje se svake dvije godine, u pravilu, u mjesecu ožujku,
 3. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat najkasnije do kraja lipnja svake proračunske godine.

Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima u proračunu Grada Rijeke.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni prijedlog odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Program bio što kvalitetnije u konačnici formiran.