Odlukom gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića, a temeljem raspisanih javnih poziva, Grad Rijeka je dodijelio bespovratne subvencije za povećanje konkurentnosti poduzetnika te (samo)zapošljavanje žena.

Na Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje žena, raspisan u studenom, pristiglo je ukupno 14 prijava, od čega tri prijave nisu zadovoljile administrativnu provjeru odnosno uvjete propisane Javnim pozivom, dok su tri prijave odbijene temeljem zahtjeva samih prijavitelja koji su dostavili nove prijave. Tako je pravo na bespovratne potpore u fiksnom iznosu od 500,00 eura po svakoj novozaposlenoj osobi ostvarilo osam prijavitelja. Nepovratne potpore dodjeljivale su se za pokriće dijela neto plaće novozaposlene osobe ženskog spola, u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do podnošenja prijave na Javni poziv, uključujući i samozapošljavanje, na puno i neodređeno radno vrijeme. Javni poziv je raspisan je na temelju prihvaćenog Amandmana nezavisnih vijećnica Maše Magzan i Ive Rinčić na Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, usvojenih na 21. sjednici Gradskog vijeća.

S obzirom na to da je za dodjelu nepovratnih potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje žena osigurano 50 tisuća eura, neutrošena sredstva od tog javnog poziva usmjerena su u javni poziv za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima. Poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti poduzetnicima već se 16 godina raspisuje temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Ukupno je po Javnom pozivu pristiglo 311 prijava, od čega 91 prijava nije zadovoljila formalne uvjete prihvatljivosti zbog nedostataka u dokumentaciji ili nedopuštenosti dodjele potpore, a 19 prijava nije zadovoljilo uvjet prihvatljivosti troškova. Povjerenstvo za ocjenu prijava ocijenilo je 201 prijavu prihvatljivom te ih na temelju ostvarenih bodova uvrstilo u rang listu prihvatljivih prijavitelja. S obzirom na to da je ukupan iznos prihvatljivih troškova od 438.240,76 eura od strane prijavitelja koji su zadovoljili uvjete administrativne provjere te provjere prihvatljivosti troškova manji od ukupno osiguranih sredstava za dodjelu nepovratnih potpora po ovom Javnom pozivu, svi prijavitelji koji su ocijenjeni prihvatljivima, ostvarili su pravo na dodjelu potpora.

Raspisani natječaji za gradske stipendije, iznosi uvećani za prosječno 40 posto u odnosu na prošlu godinu

Temeljem odluke gradonačelnika, raspisani su natječaji za gradske stipendije u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini. Rok za podnošenje prijave je 28. prosinca 2023. Natječajem za darovite učenike i studente dodijelit će se ukupno 38 novih stipendija, od čega 21 stipendija za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola te 17 stipendija za studente. Stipendije se dodjeljuju tijekom devet mjeseci, s time da učenici dobivaju 150 eura, a studenti 200 eura mjesečno.

Natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima dodijelit će se ukupno 23 stipendije, od čega 17 stipendija učenicima srednjih škola te 6 stipendija studentima. Mjesečni iznos stipendije je 200,00 eura i dodjeljuje se za 12 mjeseci.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke dodijelit će se 28 stipendija. Najviše, 20 stipendija, dodijelit će se za studente ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a po četiri stipendije za buduće edukacijske rehabilitatore te socijalne pedagoge. Mjesečni iznos stipendije je 200,00 eura i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine.

Odlukom gradonačelnika iz listopada, iznosi stipendija uvećani su za 40 posto u odnosu na prethodnu godinu, a odlukom Gradskog vijeća iz prosinca, stipendije po socijalnom kriteriju dodatno su povećane sa 150 na 200 eura. Također, u odnosu na proteklu godinu uvedene su još neke izmjene kriterija za dobivanje stipendija. Tako uvjet za dobivanje stipendije za deficitarna zanimanja više nije prebivalište u Rijeci. Nadalje, ublažen je uvjet oko istovremenog primanja stipendije iz drugih izvora na način da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Također, smanjen je broj ECTS bodova potrebnih za ostvarivanje prava na stipendiju, sa 55 na 50 kod dodjele stipendija za deficitarnih zanimanja te stipendija koje se dodjeljuju prema socijalnim kriterijima.

Za osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za provođenje ranog upozoravanja stanovništva upotrebom Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) i putem drugih komunikacijskih kanala, u slučaju izvanrednog događaja na području grada Rijeke, utvrđeni su načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke Hinko Mance te gradonačelnik Filipović.

Na javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog u listopadu, na kojem je ukupno oglašeno 30 poslovnih prostora, pristiglo je 25 prijava za 13 poslovnih prostora. Po provedenom javnom natječaju sklopljeno je 10 ugovora o zakupu, a poslovni prostori predani su u posjed zakupnicima.

Prihvaćena je inicijativa Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske te Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije za kolektivno pregovaranje o Prvim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke. Gradonačelnik je imenovao Pregovarački odbor Grada Rijeke, koji će pregovarati od izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More.

Gradonačelnik je donio odluku o dodjeli božićnice u visini od 300 eura službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Rijeke.

Donesen je i niz odluka koje se tiču organizacije Rijeka Adventa, od osiguravanja mjera zaštite od buke do produženju radnog vremena ugostitelja. Prihvaćena je i informacija o održavanju programa Zimska priča iz Benčića 3 od 15. do 22. prosinca u Art kvartu Benčić. Tijekom osmodnevnog programa riječki art kulture dodatne će oživjeti u blagdansko vrijeme.