Odlukom gradonačelnika, Grad Rijeka će i u školskoj 2024./2025. godini financirati obvezne radne bilježnice za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, za što će se iz proračuna izdvojiti gotovo 380 tisuća eura.

S ciljem doprinosa izjednačavanju mogućnosti i ravnopravnog pristupa osnovnoškolskom sustavu svim riječkim učenicima, neovisno o tome u kojem gradu ili općini pohađaju školu, gradonačelnik Rijeke 2023. godine donio je zaključak o financiranju obveznih radnih bilježnica za učenike od prvog do osmog razreda. Time je Grad Rijeka još jednom potvrdio svoju stratešku i praktičnu predanost kreiranju jednakosti pristupa sustavu odgoja i obrazovanja i kontinuiranom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog nadstandarda.

Nastavno na ovu inicijativu, Grad Rijeka je i za školsku godinu 2024./2025. osigurao proračunska sredstva za obvezne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Rijeke. Tako će se i u narednoj školskoj godini financirati nabavka obveznih radnih bilježnica za sve učenike u osnovnim školama koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, neovisno o školi koju pohađaju.

Radi se o nabavci radnih bilježnica za obvezne predmete, a koje se koriste kao dopuna osnovnim udžbenicima, pomažući učenicima da usvoje gradivo kroz zadatke i vježbe. Dakle, financiranje se ne odnosi se na radne bilježnice izbornih predmeta, radne listiće, likovne mape, atlase, kutije s radnim priborom i slično.

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada, za novu školsku godinu Grad Rijeka sklopit će ugovore sa svim osnovnim školama koje pohađaju učenici s prebivalištem u gradu Rijeci. Osnovne škole Grada Rijeke, kao i osnovne škole drugih osnivača, nabavit će i distribuirati radne bilježnice učenicima na početku školske godine.

Imenovan odbor Grada Rijeke za pregovore oko novog kolektivnog ugovora u vrtićima

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 80. gradonačelnikovom kolegiju prihvatio je zajedničku inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Hrvatske te Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske za kolektivno pregovaranje radi sklapanja novog kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke, odnosno Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More.

Ujedno je imenovan i pregovarački odbor Grada Rijeke koji će pregovarati sa sindikatima o sklapanju novog Kolektivnog ugovora, na čijem je čelu pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Iva Erceg.

U svrhu provođenja postupka za davanje koncesije za prostore Palače šećerane za dvije gospodarske namjene (obavljanje usluga u turizmu – turistička agencija / info centar / marketinška agencija i obavljanje ugostiteljske djelatnosti – ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar), u okviru europskog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, imenovano je Stručno povjerenstvo za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene. Grad Rijeka je do sada u tri navrata pokušao pronaći buduće koncesionare u Palači Šećerane.

Na javnom natječaju davanje u zakup poslovnih prostora, objavljenom u travnju, ukupno je oglašeno 38 poslovnih prostora. Na javni natječaj pristigle su 52 prijave i to za 36 poslovnih prostora. Po provedenom javnom natječaju izlicitirano je 30 poslovnih prostora ukupne korisne površine 2.051 m2, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 11.825,40 € bez PDV-a, što čini 2,06 % ukupnog mjesečnog zaduženja zakupnine za sve poslovne prostore na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Na 80. gradonačelnikovom kolegiju donesen je niz odluka vezanih uz gospodarenje gradskim poslovnim prostorima, stanovima te javnim prostorima.

Između ostaloga, donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavu ugostiteljske terase.

Imenovano je Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu površine javne namjene za organizaciju manifestacija u povodu božićnih blagdana.

Odobrena je isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora  u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku, službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Rijeke, kao i zaposlenicima proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Suglasnost za izvođenje radova na prometnicama od 15. lipnja do 15. rujna

Gradonačelnik je dao suglasnost za izvođenje radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Suglasnost se daje za izvođenje radova na izgradnji objekata i polaganja komunalne infrastrukture (plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija) na javnim (državnim) cestama, nerazvrstanim cestama i drugim javnim površinama na području grada Rijeke.

U materijalu za gradonačelnikov kolegij navedeni su radovi za koje se daje suglasnost, a s obzirom na činjenicu da su svi radovi ugovoreni i u tijeku su izvedbe ili započinju u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2024. godine nije ih moguće zabraniti, zbog ugovornih obveza investitora i izvođača kao i narušavanja financijskih i tehnoloških procesa građenja i drugih odnosa. Dodatno kod EU projekata postoji i obveza poštivanja ugovornih rokova. Također, osim ugovorenih radova, gradonačelnik je dao suglasnost i za izvođenje hitnih radova, kao i radova na redovitom održavanju.