Izvješća o svom radu gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću svakih šest mjeseci. Mandatna izvješća sastavljaju se svake četiri godine.

Prema Statutu Grada Rijeke, gradonačelnik dva puta godišnje podnosi izvješća o svom radu Gradskom vijeću kao predstavničkom tijelu.