Izvješća o svom radu gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću svakih šest mjeseci. Mandatna izvješća sastavljaju se svake četiri godine.

Prema Statutu Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21), gradonačelnik dva puta godišnje podnosi izvješća o svom radu Gradskom vijeću kao predstavničkom tijelu.

Gradonačelnik Marko Filipović

Mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Gradonačelnik Vojko Obersnel (izvješća za razdoblje od 2010. do 2021. godine)

Mandatno razdoblje 2017. – 2021.

Mandatno razdoblje 2013. – 2017.

Mandatno razdoblje 2009. – 2013.