Marko Filipović i Nikola Ivaniš zamjenjuju gradonačelnika Obersnela u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju.

Zamjenici riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela su Marko Filipović i dr. sc. Nikola Ivaniš

Marko Filipović (SDP)
Adresa: Grad Rijeka
Korzo 16
51000 RIJEKA
E-mail: marko.filipovic@rijeka.hr

dr. sc. Nikola Ivaniš (PGS)
Adresa: Grad Rijeka
Korzo 16
51000 RIJEKA
E-mail: zamjenici@rijeka.hr

Kontakt:
Tel. +385 51 209 541
Faks. +385 51 209 537
E-mail: zamjenici@rijeka.hr