Sandra Krpan i Goran Palčevski zamjenjuju gradonačelnika Filipovića u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju.

Zamjenici riječkog gradonačelnika Marka Filipovića  su Sandra Krpan i Goran Palčevski

Sandra Krpan (SDP)
Adresa: Grad Rijeka
Korzo 16
51000 RIJEKA
E-mail: sandra.krpan@rijeka.hr

dr. med. Goran Palčevski (SDP)
Adresa: Grad Rijeka
Korzo 16
51000 RIJEKA
E-mail: zamjenici@rijeka.hr

Kontakt:
Tel. +385 51 209 541
Faks. +385 51 209 537
E-mail: zamjenici@rijeka.hr