Izgradnja Javne garaže sa 720 parkirnih mjesta na 4 nivoa uz uređenje javnog urbanog prostora iznad garaže i rekonstrukciju dijela ulice Ivana Filipovića s ciljem revitalizacije gradskog središta.

Značaj projekta
Manjak parkirnih mjesta unutar gradskog središta i namjera revitalizacije gradskog središta rezultirali su planiranjem izgradnje podzemne garaže s dodatnim sadržajima, posebno komercijalnim sadržajima namijenjenim obodnom stambenom području, kao i uređenjem javnih površina namijenjenih potrebama građana i susjednih obrazovnih ustanova.

javna-garaza-brajda

Javna garaža Brajda

Vrsta projekta: Prometna infrastruktura
Nositelj projekta: Grad Rijeka

Lokacija:  Grad Rijeka
Vlasništvo: Grad Rijeka
Procijenjena vrijednost projekta:   27.000.000 EUR

Projekt podrazumijeva izgradnju

  • Javne garaže sa 720 mjesta na 4 nivoa s time da je prvi nivo namijenjen komercijalnim i uslužnim sadržajima,
  • Uređenje javnog urbanog prostora iznad garaže i rekonstrukcija dijela ulice Ivana Filipovića (pješačka zona, zaštićene zelene površine, javne zelene površine i igralište, djelomična rekonstrukcija ulice Ivana Filipovića).

Model realizacije
Nudi se preliminarni ugovor za prodaju zemljišta i izgradnju podzemne garaže. Investitor preuzima radove na djelomičnoj rekonstrukciji ulice Ivana Filipovića koji se odnosi na pristup zgrade parkirališta. Grad Rijeka se obvezuje pripremiti dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i zakonodavnu regulativu kao i izgradnju raskršća između Ulice Ivana Filipovića i Ulice Senjskih uskoka.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osobe:

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka,
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: 051 209 450
Faks: 051 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

Gabrijela Kiš-Jerčinović, ravnateljica Direkcija za gospodarenje zemljištem
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka,
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: 051 209 441
E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr