Garažna građevina koja se ovim rješenjem predlaže je podzemna garažna građevina ispod postojećeg Trga braće Mažuranić, u blizini Sušačke gimnazije i Rektorata Sveučilišta u Rijeci.

Podzemna građevina i novoformirani trg smješteni su sukladno zadanim uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije (Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke, Sl.N 7/07.) Čestice na kojima se smješta građevina je k.c. 1072 i 4342 k.o. Sušak.

Građevina podzemne garaže smješta se ispod postojećeg trga i prometnice što dovodi i do redefinicije trga i osmišljavanja prometa, posebno ulaza i izlaza vozila te pješačkih komunikacija. Pri izradi idejnog rješenja razmatrano je nekoliko načina smještaja rampi za ulaz i izlaz vozila te ulaznih/izlaznih stubišta garaže.

Cilj idejnog rješenja je organizacija prostora na način da novoformirani prostor dobije karakter trga te da se poštuju zahtjevi komunikacija ulaza/izlaza, uzdužnog prolaza (glavna prometnica – Sušacka gimnazija) i poprečnog prolaza, s posebnom pažnjom prema pristupačnosti svakog dijela novoformiranog trga i garaže.

Izabrano rješenje koje se sastoji od dvije odvojene jednosmjerne rampe, smještene uzdužno uz liniju trga, odabrano je kao najprikladnije budućem prostoru trga uz čiji se sjeverni rub predviđa pozicioniranje niza javnih sadržaja.