U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi vezani za održivi razvoj i energetsku učinkovitost, aktivnosti organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad, poslovi pripreme, izrade i praćenja provedbe akata strateškog planiranja Grada te poslovi pripreme i provedbe projekata iz nadležnosti Upravnog tijela su/financiranih iz fondova Europske unije te koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije te podrške u izvještavanju projekata čiji je nositelj Grad.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za održivi razvoj i europske projekte

Savjetnica za europske projekte T. +385 51 209 439 Trg svete Barbare 2, Rijeka Hriljac Nikšić Mirna
mirna.hriljac-niksic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za europske projekte T. +385 51 209 914 Trg svete Barbare 2, Rijeka Elza Matijašić
elza.matijasic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za održivi razvoj i europske projekte T. +385 51 209 461 Trg Svete Barbare 2, Rijeka Rumora Eda
eda.rumora@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekologiju T. +385 51 209 465 Trg svete Barbare 2, Rijeka Saulig Brajdić Tanja
tanja.saulig-brajdic@rijeka.hr