U Pododsjeku za sigurnost na radu i pomoćno tehničke poslove obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka te pomoćno tehnički poslovi.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za sigurnost na radu i pomoćno tehničke poslove

Viša stručna suradnica za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 483 Trpimirova 2, Rijeka Brkić Vladika Ivana
ivana.brkic-vladika@rijeka.hr
Domar Korzo 16, Rijeka Goran Drenški
goran.drenski@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Grozdanić Estera
estera.grozdanic@rijeka.hr
Vozač T. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Lukašić Mladen
mladen.lukasic@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 314 Titov trg 3, Rijeka Malnar Željka
zeljka.malnar@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 313 Titov trg 3, Rijeka Mijolović Jasna
jasna.mijolovic@rijeka.hr
Vozač Milešević Čedomir
cedomir.milesevic@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Pavlović Azra
azra.pavlovic@rijeka.hr
Savjetnica za opće poslove i pomoćno tehničke poslove T. +385 51 209 468 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Pedić Divna
divna.pedic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 478 Korzo 16, Rijeka Udović Ranko
ranko.udovic@rijeka.hr