U Odsjeku za ekonomske i opće poslove obavljaju se ekonomski poslovi za potrebe Upravnog tijela, poslovi uredskog poslovanja, poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori te pomoćno-tehnički poslovi.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za ekonomske i opće poslove

Viša stručna suradnica za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 483 Trpimirova 2, Rijeka Brkić Vladika Ivana
ivana.brkic-vladika@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 315 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove - dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 264 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 324 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Domar Korzo 16, Rijeka Goran Drenški
goran.drenski@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Grozdanić Estera
estera.grozdanic@rijeka.hr
Savjetnik za ekonomske poslove i osiguranje imovine T. +385 51 209 677 Trpimirova 2, Rijeka Knežević Srđan
srdjan.knezevic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 510 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za ekonomske i opće poslove T. +385 51 209 299 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Majetić Glumac Dunja
dunja.majetic-glumac@rijeka.hr
Viša referentica pisarnice T. +385 51 209 936 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove - dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 314 Titov trg 3, Rijeka Malnar Željka
zeljka.malnar@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 272 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 313 Titov trg 3, Rijeka Mijolović Jasna
jasna.mijolovic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske i opće poslove T. +385 51 209 646 F. +385 51 209 635 Trpimirova 2, Rijeka Parat Jelena
jelena.parat@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka pisarnica T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Namještenica za opće poslove - portir T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Pavlović Azra
azra.pavlovic@rijeka.hr
Savjetnica za opće poslove i pomoćno tehničke poslove T. +385 51 209 468 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Pedić Divna
divna.pedic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 317 Titov trg 3 Rot Marijana
marijana.rot@rijeka.hr
Stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 507 F. +385 51 209 517 Trpimirova 2, Rijeka Tasev Natalija
natalija.tasev@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 478 Korzo 16, Rijeka Udović Ranko
ranko.udovic@rijeka.hr
Viša referentica pismohrane T. +385 51 209 336 Titov trg 3, Rijeka Vladić Irena
irena.vladic@rijeka.hr
Referent pismohrane T. +385 51 209 336 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr