U Odsjeku za ljudske resurse obavljaju se poslovi u svezi s službeničkim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za ljudske resurse

Referentica - administratorica za ljudske resurse T. +385 51 209 476 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Bošnjak Biserka
biserka.bosnjak@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za ljudske resurse T. +385 51 209 482 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Kontuš Sanja
sanja.kontus@rijeka.hr
ljudski-resursi@rijeka.hr
Stručna suradnica za ljudske resurse T. +385 51 209 475 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maoduš Sandra
sandra.maodus@rijeka.hr
Savjetnica za ljudske resurse i pravne poslove T. +385 51 209 474 F. +385 51 209 589 Trpimirova 2, Rijeka Marušić Baričević Sanja
sanja.marusic@rijeka.hr