U Pododsjeku pisarnice obavljaju se poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad,  otprema,  čuvanje i izlučivanje pismena).

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe:

  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br 61/1898/19 i 114/22)
  • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16 i 114/22)

Pisarnica Titov trg 3, šalter-sala; rad sa strankama za sva upravna tijela Grada Rijeke)

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak; 8.30 – 15.30 sati

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek pisarnice

Referentica pisarnice T. +385 51 209 315 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove - dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 264 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 324 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 510 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Viša referentica pisarnice T. +385 51 209 936 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove - dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 272 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka pisarnica T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Referentica pisarnice T. +385 51 209 317 Titov trg 3 Rot Marijana
marijana.rot@rijeka.hr
Viša referentica pismohrane T. +385 51 209 336 Titov trg 3, Rijeka Vladić Irena
irena.vladic@rijeka.hr
Referent pismohrane T. +385 51 209 336 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr