Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

U Odsjeku za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, priprema i provođenje postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrada analiza i izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Grad Rijeka je, s ciljem poboljšanja efikasnosti, podizanja transparentnosti nabave te poticanja tržišnog natjecanja, a osobito u radi poticanja sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu javne nabave, digitalizirao proces jednostavne nabave putem aplikacije Ensolva – specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u budućim postupcima jednostavne nabave da se registriraju na Portal dobavljača putem poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka su:

  • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22)
  • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/17 i 75/20)
  • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20)
  • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 19/23)
  • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 154/23)
  • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 65/17)
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Rijeke br. 2/24)
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za javnu nabavu

Viša savjetnica za javnu nabavu i pravne poslove T. +385 51 209 581 Trpimirova 6, Rijeka Bačić Matea
matea.bacic@rijeka.hr
Viša savjetnica- koordinator za tehničku potporu u postupku javne nabave T. +385 51 209 283 Trpimirova 6 Grubić Sandra
sandra.grubic@rijeka.hr
Voditeljica odsjeka za javnu nabavu T. +385 51 209 240 Trpimirova 6, Rijeka Ivaniš Zdjelar Vanja
vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr
Viša savjetnica za javnu nabavu i ekonomske poslove T. +385 51 209 467 Trpimirova 6, Rijeka Jelovica Maja
maja.jelovica@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za javnu nabavu i pravne poslove T. +385 51 209 218 Trpimirova 6, Rijeka Jevtić David
david.jevtic@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove T. +385 51 209 634 Trpimirova 6, Rijeka Linić Danila
danila.linic@rijeka.hr
Savjetnik za javnu nabavu i pravne poslove T. +385 51 209 928 Trpimirova 6, Rijeka Mavrinac Dejan
dejan.mavrinac@rijeka.hr
Viši savjetnik za javnu nabavu i pravne poslove T. +385 51 209 595 Trpimirova 6, Rijeka Medančić Tomislav
tomislav.medancic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za javnu nabavu i pravne poslove T. +385 51 209 517 Trpimirova 6, Rijeka Orban Ramić Jelena
jelena.orban-ramic@rijeka.hr
Stručna suradnica za planiranje i evidentiranje javnih nabava T. +385 51 209 980 Trpimirova 6, Rijeka Perković Tamara
tamara.perkovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za javnu nabavu i ekonomske poslove T. +385 51 209 955 Trpimirova 6, Rijeka Smokvina Tamara
tamara.smokvina@rijeka.hr
Viša savjetnica-koordinatorica za javnu nabavu i ekonomske poslove T. +385 51 209 587 Trpimirova 6, Rijeka Štimac Anita
anita.stimac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za javnu nabavu i ekonomske poslove T. +385 51 209 350 Trpimirova 6, Rijeka Vidas Ivana
ivana.vidas@rijeka.hr

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

20.06.2024. u 00:00

Radovi na obnovi dijela stolarije na zgradi HNK Ivan pl. Zajc

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 20. 6. 2024. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na obnovi dijela stolarije na zgradi HNK Ivan pl. Zajc.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. 7. 2024. godine do 9:00 sati.

Natječaj otvoren do 15.07.2024. u 09:00
20.06.2024. u 00:00

Energetska obnova PPO Vežica

U novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet javne nabave radova male vrijednosti: Energetska obnova PPO Vežica, Rijeka, ev. br. 17-00-49/2024, u trajanju od 20.06.2024. do 25.06.2024. godine.

Natječaj otvoren do 25.06.2024. u 23:59
05.06.2024. u 00:00

Usluge energetskog certificiranja poslovnih prostora i objekata javne namjene (složeni sustavi) u vlasništvu Grada Rijeke za 2024. godinu

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Usluge energetskog certificiranja poslovnih prostora i objekata javne namjene (složeni sustavi) u vlasništvu Grada Rijeke za 2024. godinu, evidencijski broj nabave: 17-00-48/2024.
Rok za podnošenje ponuda je 26.06.2024. do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 26.06.2024. u 10:00

Natječaji

10.11.2023. u 00:00

Energetska obnova PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka

„U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 10.11.2023. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet: Energetska obnova PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka, evidencijski broj nabave: 17-00-44/2023, zaključno sa 15.11.2023. godine. Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.“