U Odsjeku za digitalnu infrastrukturu i usluge, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, razvoja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja, održavanja i upravljanja računalno-komunikacijskom infrastrukturom te pružanja tehničke podrške korisnicima računalno-komunikacijske infrastrukture (Grad Rijeka, komunalna i trgovačka društva te ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku, te ostalih javnopravnih tijela s kojima je Grad u ugovornom odnosu).

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge

Referent za sistemsku podršku korisnicima T. +385 51 209 639 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Dukić Dalibor
dalibor.dukic@rijeka.hr
Savjetnik - sistem inženjer za računalno komunikacijske tehnologije i kibernetičku sigurnost T. +385 51 209 506 F. +385 51 209 517 Korzo 16, Rijeka Dukić Davor
davor.dukic@rijeka.hr
Savjetnik - sistem inženjer za poslužiteljsku i mrežnu infrastrukturu T. +385 51 209 643 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Francetić Zlatko
zlatko.francetic@rijeka.hr
Viši savjetnik - koordinator specijalist za informatičke tehnologije i kibernetičku sigurnost T. +385 51 209 644 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Jovičić Ratko
ratko.jovicic@rijeka.hr
Viši referent za sistemsku podršku korisnicima T. +385 51 209 503 Korzo 16, Rijeka Košpo Damir
damir.kospo@rijeka.hr
Stručna suradnica za sistemsku podršku korisnicima T. +385 51 209 503 Korzo 16, Rijeka Kruljac Ina
ina.kruljac@rijeka.hr
Viši savjetnik - koordinator specijalist za informatičke tehnologije i kibernetičku sigurnost T. +385 51 209 210 Korzo 16, Rijeka Posarić Mirko
mirko.posaric@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za digitalnu infrastrukturu i usluge T. +385 51 209 502 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Skitarelić Nenad
nenad.skitarelic@rijeka.hr