Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Upravni odjel za komunalni sustav i promet T. +385 51 209 380 F. +385 51 373 522 Titov trg 3, Rijeka Pročelnica
Malnar Maja
Tajnica
Butković Gordana
komunalni-sustav@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Referent – prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Žgomba Alan
alan.zgomba@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Barbara Anić
barbara.anic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za promet T. +385 51 209 932 Titov trg 3, Rijeka Silić Ariana
ariana.silic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. 051 209 383 Titov trg 3, Rijeka Bakarčić Andrea
andrea.bakarcic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture T. +385 51 209 376 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za održavanje T. +385 51 209 927 Titov trg 3, Rijeka Baždarić Snježana
snjezana.bazdaric@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove Odsjeka T. +385 51 209 490 Dolac 8, Rijeka Bazzara Sandra
sandra.bazzara@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove Odsjeka T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Brkljačić Barbara
barbara.brkljacic@rijeka.hr
Administrativna tajnica upravnog odjela T. +385 51 209 380
T. +385 51 209 522
Titov trg 3 Butković Gordana
gordana.butkovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru T. +385 51 209 926 Titov trg 3, Rijeka Jadranka Čeperić
jadranka.ceperic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 382 Titov trg 3a, Rijeka Čunko Sandra
sandra.cunko@rijeka.hr
Savjetnica za prekope i promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Karla Ćurković
karla.curkovic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 246 Titov trg 3 Cvitan Menalo Marina
marina.cvitanmenalo@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 372 Titov trg 3, Rijeka Daycer Iva
iva.daycer@rijeka.hr
Kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00 (besplatan telefon 0-24)
Dolac 8 komunalno-redarstvo@rijeka.hr
Referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragovic@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za prometno redarstvo T. +385 51 209 281 Dolac 8 Drpić Marko
marko.drpic@rijeka.hr
Referentica za davanje na korištenje javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 345 Titov trg 3 Dželajlija Branislava
branislava.dzelajlija@rijeka.hr
Voditelj Pododsjeka za promet T. +385 51 209 379 Titov Trg 3 Fićor Sanjin
sanjin.ficor@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 374 F. +385 51 373 522 Titov trg 3, Rijeka Gnjato Valentina
+385 51 209 374
valentina.gnjato@rijeka.hr
Viši referent - glavni prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Greblički Mario
mario.greblicki@rijeka.hr
Viši referent - prometni redar za obradu podataka video nadzora T. +385 51 209 285 Dolac 8, Rijeka Grgić Ivan
ivan.grgic@rijeka.hr
Stručni suradnik - komunalni redar za MO Belveder, MO Mlaka, MO Banderovo T. +385 51 209 485
T. +385 98 208 290
Dolac 8 Ikanović Mehmed
mehmed.ikanovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 373 Titov trg 3, RIjeka Ivičević Heidi
heidi.ivicevic@rijeka.hr
Stručni suradnik za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Sakić Josip
josip.sakic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za komunalno redarstvo T. +385 51 209 487 Dolac 8 Jukić Lovrić Jelena
jelena.jukic-lovric@rijeka.hr
Referentica - Komunalna redarka T. +385 51 209 497 Dolac 8 Jukić Mirjana
mirjana.jukic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 933 Dolac 8 Juranov Ivona
ivona.juranov@rijeka.hr
Viša stručna suradnica - komunalna redarka T. +385 51 209 269
T. +385 98 208 693
Dolac 8, Rijeka Justinić Andrea
andrea.justinic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za ekonomske poslove T. +385 51 209 375 Titov trg 3, Rijeka Kapović Irena
irena.kapovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada i informatičku obradu podataka T. +385 51 209 412 Titov trg 3, Rijeka Kinkela Lukić Andrea
andrea.kinkela-lukic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Klaričić Daniela
daniela.klaricic@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Drenova, MO Brašćine – Pulac T. +385 51 209 233
T. +385 99 2391 402
Dolac 8, Rijeka Kmetović Stijepo
stjepo.kmetovic@rijeka.hr
Referentica - prometna redarka Dolac 8, Rijeka Knežević Milica
milic.knezevic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za gospodarenje i naplatu T. +385 51 209 404 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 289 Dolac 8, Rijeka Kožul Marin
marin.kozul@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. 051 209 377 Titov trg 3, Rijeka Krajina Renata
renata.krajina@rijeka.hr
Stručni suradnik - komunalni redar za područje MO Sveti Nikola T. +385 51 209 494
T. +385 98 210 101
Dolac 8, Rijeka Lipovšek Silvio
silvio.lipovsek@rijeka.hr
Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet T. +385 51 209 380 Titov trg 3 Malnar Maja
maja.malnar@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - komunalni redar T. +385 51 209 496
T. +385 98 208 806
Dolac 8, Rijeka Maraž Zoran
zoran.maraz@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove T. +385 51 209 356 Dolac 8, Rijeka Marić Maja
maja.maric@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Nikšić Marin
marin.niksic@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Srdoči i MO Gornji Zamet T. +385 51 209 495
T. +385 91 212 24 91
Dolac 8, Rijeka Marinić Davorin
davorin.marinic@rijeka.hr
Savjetnica za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3, Rijeka Mohorić Ticijana
ticijana.mohoric@rijeka.hr
Stručni suradnik - glavni prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Mršić Jurica
jurica.mrsic@rijeka.hr
Viši referent - komunalni redar za područje MO Škurinjska Draga, MO Škurinje i MO Potok T. +385 51 209 493
T. +385 99 7330 933
Dolac 8, Rijeka Mrvčić Davor
davor.mrvcic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Savjetnica za spomeničku rentu i druga davanja T. +385 51 209 307 Titov trg 3, Rijeka Parić Lorena
lorena.paric@rijeka.hr
Stručni suradnik - komunalni redar za područje MO Turnić i MO Podmurvice T. +385 51 209 493
T. +385 99 2391 474
Dolac 8 Pavletić Dean
dean.pavletic@rijeka.hr
Savjetnik za pomorsko dobro T. +385 51 209 399 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - komunalni redar T. +385 51 209 496
T. +385 98 208 654
Dolac 8 Pejnović Darko
darko.pejnovic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Savjetnica za izradu plana, programa praćenje izvršenja T. +385 51 209 414 Titov trg 3, Rijeka Edita Pogorilić
edita.pogorilic@rijeka.hr
Referent - prometni redar Dolac 8, Rijeka Popov Danijel
danijel.popov@rijeka.hr
Referent -prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8 , Rijeka Radumilo Dean
dean.radumilo@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo T. +385 51 209 490 Dolac 8 Razum Alen
alen.razum@rijeka.hr
komunalno-redarstvo@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 286 F. +385 51 209 295 Dolac 8 Rotar-Dujmović Maja
maja.rotar@rijeka.hr
Stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvija.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Referentica-prometna redarka T. +385 51 209 287 Dolac 8 Saršon Radaljac Tajana
tajana.sarson-radaljac@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet T. +385 51 209 925 Titov trg 3 Voditelj odsjeka
Ševerdija Željko
zeljko.severdija@rijeka.hr
Savjetnik za komunalne i sanitarne poslove T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Savjetnik za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Zamet i MO Grbci T. +385 51 209 494
T. +385 98 208 752
Dolac 8 Srdoc Jadran
jadran.srdoc@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. 051 209 386 Titov trg 3, Rijeka Stošić Nives
nives.stosic@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Bulevard, MO Pećine, MO Podvežica – jug i MO Luka T. +385 51 209 232
T. +385 99 7022 322
Dolac 8 Stupar Srđan
srdan.stupar@rijeka.hr
Savjetnik za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 376 Titov trg 3, Rijeka Tauzer Branimir
branimir.tauzer@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Todeskini Igor
igor.todeskini@rijeka.hr
Referent - prometni redar Dolac 8, Rijeka Tomljenović Ivan
ivan.tomljenovic@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost T. +385 51 209 407 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Referent - prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Vorkapić Igor
igor.vorkapic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Vučetić Barić Marina
marina.vucetic-baric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Vukas Predrag
predrag.vukas@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Gornja Vežica, MO Školjić - Stari grad, MO Svilno, MO Pašac T. +385 51 209 486
T. +385 98 208 691
Dolac 8, Rijeka Vukelić Tibor
tibor.vukelic@rijeka.hr
Referentica za prihode T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Zdravič Branka
branka.zdravic@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Luka (veći dio), MO Krimeja, MO Grad Trsat i MO Vojak T. +385 51 209 492
T. +385 99 219 0628
Dolac 8, Rijeka Zdrilić Zoran
zoran.zdrilic@rijeka.hr