U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i površina javne namjenedavanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, poslovi u svezi davanja koncesije pravnim i fizičkim osobama iz nadležnosti Upravnog tijela, poslovi utvrđenja i (prisilne) naplate obveze komunalne i druge naknade, te spomeničke renteposlovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknadeposlovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene, koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.

U Odsjeku za zajedničku komunalnu djelatnost kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za gospodarenje i naplatu, u kojem se obavljaju poslovi u svezi utvrđivanja obveza i (prisilne) naplate komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (u ime Hrvatskih voda), te poslovi naplate korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, prekopa i zauzeća površina javne namjene te koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.
    2. Pododsjek za održavanje, u kojem se obavljaju poslovi u svezi održavanja građevina te uređaja i pripadajućih objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost

Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Barbara Anić
barbara.anic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za održavanje T. +385 51 209 927 Titov trg 3, Rijeka Baždarić Snježana
snjezana.bazdaric@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove Odsjeka T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Brkljačić Barbara
barbara.brkljacic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Savjetnica za prekope i promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Karla Ćurković
karla.curkovic@rijeka.hr
Referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragovic@rijeka.hr
Referentica za davanje na korištenje javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 345 Titov trg 3 Dželajlija Branislava
branislava.dzelajlija@rijeka.hr
Stručni suradnik za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Sakić Josip
josip.sakic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada i informatičku obradu podataka T. +385 51 209 412 Titov trg 3, Rijeka Kinkela Lukić Andrea
andrea.kinkela-lukic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Klaričić Daniela
daniela.klaricic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za gospodarenje i naplatu T. +385 51 209 404 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Nikšić Marin
marin.niksic@rijeka.hr
Savjetnica za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3, Rijeka Mohorić Ticijana
ticijana.mohoric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3, Rijeka Voditelj Odsjeka
Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Savjetnica za spomeničku rentu i druga davanja T. +385 51 209 307 Titov trg 3, Rijeka Parić Lorena
lorena.paric@rijeka.hr
Savjetnik za pomorsko dobro T. +385 51 209 399 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Savjetnica za izradu plana, programa praćenje izvršenja T. +385 51 209 414 Titov trg 3, Rijeka Edita Pogorilić
edita.pogorilic@rijeka.hr
Stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvija.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Savjetnik za komunalne i sanitarne poslove T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Savjetnik za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. 051 209 386 Titov trg 3, Rijeka Stošić Nives
nives.stosic@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost T. +385 51 209 407 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Vučetić Barić Marina
marina.vucetic-baric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Referentica za prihode T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Zdravič Branka
branka.zdravic@rijeka.hr