Naziv projekta

Poučavanja STEAM-a putem urbanog vrtlarenja u vrtiću – UrbSTEAM

Cilj projekta

Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti.

Trajanje projekta

Veljača 2022. – veljača 2024.

UrbSTEAM logoOpis projekta

Sudionici na projektu su odgajatelji koji su izrazili želju za sudjelovanjem te djeca, a dobiti će priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokvirit će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnosti pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški načini istraživanja tijekom cijelog projekta.

Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezane uz 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) u obrazovanju, a posebno u predškolskoj ustanovi.

Projektni konzorcij predan je ideji cjeloživotnog učenja, usavršavanja osoblja, proširenja njihovog iskustva, pružanja mogućnosti mlađem osoblju da steknu dragocjeno iskustvo za daljnji napredak i omogućavanja starijim članovima osoblja da se ponovno osposobe.

Projekt je inovativan po tome što nema puno postojećeg materijala koji je sadržajan u prirodi koji primjenjuje postupke učenja u vrtu u STEAM-u u vrtiću.

Očekivani rezultati projekta

  1. Priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala
  2. UrbSTEAM Online alat s resursima za edukatore
  3. Razvoj interaktivne platforme UrbSTEAM

Partneri

  • Akata Makata – Grčka (koordinator)
  • Kairos Consorzio di Cooperative Sociali – Italija
  • DV More – Grad Rijeka R Hrvatska
  • Stando ltd – Cipar
  • Projekt UTOPIA KOIN.S. EP – Cipar
  • Avrupa Yenilikci Toplum Dernei – Turska

Proračun

Vrijednost 181.101,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Proračun Dječjeg vrtića More: 23.349,00 eura

Program iz kojeg se financira

Erasmus +, Ključna aktivnost 2 – veliko suradničko partnerstvo

Službena web-stranica

https://urbsteam.eu/

Kontakt za više informacija

Dječji vrtić More
Marohnićeva 12, Rijeka
E-mail: more@rivrtici.hr
Tel: +385 51 554 976