Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti IT i kreativnih tehnologija na području UA Rijeka te poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću, kroz proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude. Projektom će se potaknuti rast i razvoj novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP) u IT sektoru i kreativnim industrijama na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Specifični ciljevi projekta

 • Razviti urbanu poduzetničku infrastrukturu za potrebe inkubacije, razvoja i umrežavanja poduzetnika u ciljanim sektorima
 • Osposobiti prvu generaciju krajnjih korisnika inkubatora te osigurati održivost budućeg poslovanja inkubatora.

Trajanje projekta

Travanj 2020. – studeni 2024.

Upravljačko tijelo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Opis projekta

Projektom ‘Energana’ uređuje se preko 2.700 m² korisnog prostora zgrade energane bivše tvornice papira, koji će biti na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima zajedno s edukativnim programima, mrežom mentora te ostalim programskim aktivnostima u cilju jačanja njihovog inovacijskog i poduzetničkog potencijala. U novom inkubatoru pod nazivom Sinergana podrška poduzetnicima pružat će se u tri glavna tematska područja:

 • HubIT – IT, umjetna inteligencija (AI) i internet stvari (IoT)
 • HubBOT – razvoj video igara
 • HubART – fotografija i video produkcija.

Prostor Sinergane uključuje 24 uredska prostora/inkubacijske jedinice za poduzetnike, fotografski i filmski studio, učionice, sobe za razgovor i sale za sastanke, multifunkcionalnu dvoranu, coworking prostor,  podatkovni centar i druge funkcionalne i logističke jedinice neophodne za učinkovit rad i ugodan boravak korisnika u inkubatoru. Intencija je da se inkubator Sinergana pozicionira kao inovacijski hub koji će okupljati poduzetnike i stručnjake iz navedenih područja, a kroz integrirane aktivnosti pružati podršku u razvoju novih proizvoda/usluga, umrežavanju, internacionalizaciji i traženju izvora financiranja. Projekt ‘Energana’ izravno doprinosi ostvarenju indikatora specifičnog cilja ITU mehanizma 3a2 – Omogućiti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća.

Glavne aktivnosti

 • Rekonstrukcija i prenamjena postojeće zgrade energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
 • Osnovno opremanje i opremanje specijaliziranom opremom
 • Izrada detaljnog poslovnog plana i modela upravljanja Energanom
 • Pružanje stručne i savjetodavne podrške MSP-ima
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta

 • Uspostava i opremanje nove poduzetničko-potporne infrastrukture
 • Odabran optimalan model upravljanja infrastrukturom
 • Provedene aktivnosti za 90 MSP

Nositelj projekta

 • Grad Rijeka:
  • Odjel gradske uprave za poduzetništvo
  • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
  • Odjel gradske uprave za kulturu
  • Zavod za informatičku djelatnost
  • Odjel gradske uprave za javnu nabavu
  • Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 6.147.000 €
 • Bespovratna EU sredstva temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.20.0003: 4.177.000 €
 • Sufinanciranje dijela vlastitog učešća od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 369.000 €
 • Vlastiti udio sufinanciranja Grada Rijeke: 1.601.000 €

Program iz kojeg se financira

Europski investicijski i strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., putem ITU mehanizama – Sustav startup inkubatora UA Rijeka

Službena stranica projekta

www.sinergana.hr

Kontakt za više informacija

Neda Suvajac
Viša savjetnica za europske projekte i pravne poslove, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte

Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 942, 051 209 590
E-mail: neda.suvajac@rijeka.hr, poduzetnistvo@rijeka.hr

Srijeda, 21. veljača 2024.

Obilazak radova u Sinergani, budućem inkubatoru za kreativne tehnologije i IT industriju

Novi poduzetnički inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju koji se gradi u zgradi električne centrale bivše riječke Tvornice papira potaknut će rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u IT i kreativnim industrijama na području Urbane aglomeracije Rijeka kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama.

Više informacija

Četvrtak, 21. travanj 2022.

Grad Rijeka u 2021. godini uspješno poslovao

Prema izvještaju o izvršenju Proračuna ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni u 2021. godini iznose 1.062.026.012 kuna, a rashodi i izdaci 1.026.487.011 kuna. Višak prihoda iznosi 35.539.001 kuna i njime će se pokriti zaduženje Grada.

Više informacija