Europski fond za regionalni razvoj

ITU posredničko tijelo – Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem korisnik je Tehničke pomoći u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv projekta: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0002

Razdoblje provedbe projekta: 18. svibnja 2016. – 31. prosinca 2023.

Opis projekta:

Dodjelom bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10-Tehnička pomoć osigurat će se učinkovita provedba u Gradu Rijeci, kao središtu urbanog područja na kojem se provodi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. Sufinanciranjem plaća, opreme djelatnika koji će obavljati poslove ITU PT-a, njihovim educiranjem i usavršavanjem na temu ESI fondova do 2023. Grad Rijeka će uspješno vlastitim financijskim i administrativnim sredstvima osigurati održivost projekta te podizanje kapaciteta za mogućnost proširenja Urbane aglomeracije Rijeka i provedbu ITU mehanizma.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta:

Predviđenim korištenjem bespovratnih sredstava iz tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, provedbeno tijelo za područje Urbane aglomeracije Rijeka će osigurati i omogućiti da se osiguravanjem sredstava za troškove osoblja i edukacija zadrže i osnaže postojeći i novi ljudski kapaciteti te da se omogući održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama. Sredstva namijenjena za promidžbene mjere sadržavati će informacije namijenjene širokoj javnosti o EU sredstvima kojima se sufinancira projekt.

Proračun:

  • Ukupan iznos projekta: 15.025.000,00 kn
  • Iznos sufinanciran od strane EU: 12.771.250,00 kn (85%)

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Kontakt osoba za više informacija:

Irena Vukoša
Savjetnica za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)
Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja
E-mail: irena.vukosa@rijeka.hr