Naziv projekta

BOOST5: Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine na temelju rezultata pet projekata iz programa Interreg IT-HR

(BOOST5: Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, off-road, industrial and natural heritage)

BOOST5

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti turističku valorizaciju kulturne, industrijske i prirodne baštine i potaknuti održivi ekonomski razvoj, koristeći se rezultatima pet završenih projekata iz programa Interreg IT-HR.

Trajanje projekta

1. lipnja 2022. – 1. srpnja 2023.

Opis projekta

Projektom će se potaknuti javne i privatne dionike na usvajanje zajedničkih strategija za kulturni i pejsažni identitet, u svrhu podizanja svijesti o gospodarskom potencijalu turizma za privatne i javne dionike. Boost5 će ubrzati razvoj inovativne i održive turističke metodologije za revitalizaciju prirodne i kulturne baštine na području Italije i Hrvatske u cilju uravnoteženoga teritorijalnog razvoja. Područja koja će se uključiti su zapuštena prirodna turistička područja, zaboravljena mjesta i baština sa niskom ili fragmentiranom digitalnom ponudom. Zajedničkim pristupom, implementirat će se aktivnosti na više razina kako bi se otklonile prepreke održivoj turističkoj ponudi kroz: povećanje ponude, smanjenje sezonalnog karaktera i delokalizaciju turističkih tokova unutar područja. Promovirat će se nove integrirane ponude obalnog i kopnenog turizma kako bi se zadržala kompetitivnost sektora.

Ciljevi:

 • Eliminirati glavne prepreke punom razvoju održive turističke ponude
 • Promovirati društvene ideje i nove tržišne prilike kroz planove jačanja kapaciteta za inovativne pristupe, održivost i upravljanje
 • Promovirati sinergije sa različitim dionicima i područjima kako bi se ubrzala implementacija održivih politika i potaknula svijest o okolišu
 • Planiranje strateških koraka ka zelenom poslovanju u turizmu

Partneri:

 • Znanstveno-tehnologijski park Tecnopolis, Bari, Italija – vodeći partner
 • Friuli Innovation Constortium, Udine, Italija
 • Rezvojna agencija SIPRO, Ferrara, Italija
 • Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • Regija Marche, Italija
 • Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Hrvatska
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Regionalni institut za kulturnu baštinu autonomne regije Friuli Venezia Giulia, Gorizia, Italija

Program iz kojeg se financira

Interreg Italija – Hrvatska

Proračun

 • Ukupni proračun: 597.325,00 eura (85% financiranje iz EU fondova)
 • Proračun Grada Rijeke: 70.900,00 eura

Službena web-stranica projekta

https://www.italy-croatia.eu/web/boost5

https://www.facebook.com/BOOST5Project

Kontakt za više informacija

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
Mirna Hriljac Nikšić
E-mail: mirna.hriljac-niksic@rijeka.hr