Naziv projekta

PPO Galeb, Rijeka – povećanje postojećih kapaciteta predškolske ustanove

Kod projekta

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0104

Naziv korisnika

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka

Ukupna vrijednost projekta

651.105,00 €

EU sufinanciranje projekta

324.905,43 €

Projekt sufinancira Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Razdoblje provedbe projekta

ožujak 2023. – lipanj 2026.

Opis projekta

Projekt obuhvaća dogradnju i opremanje postojeće ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja – Podcentra predškolskog odgoja (PPO) Galeb na adresi Kvaternikova 60, Rijeka u sastavu Dječjeg vrtića Sušak, a kojim će se otvoriti dvije nove odgojno-obrazovne skupine namijenjene djeci jasličke dobi (1 do 3 godine života). Dogradnja postojećeg objekta temeljit će se na standardima i smjernicama za gradnju i dogradnju učinkovitih zgrada te na principima održive gradnje.

Cilj projekta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje od iznimne je važnosti za cjelovit razvoj osobe, a osiguravanjem ravnopravnog pristupa djeci za upis postavljaju se čvrsti temelji za adekvatan (osobni) razvoj i primjerenu socijalizaciju, uspješno daljnje obrazovanje i društvenu integraciju u najširem smislu.

Rastom svijesti o važnosti predškolskog odgoja ali i uslijed svekolikih društvenih promjena primjetna je već više godina povećana potreba roditelja za upisom u predškolsku ustanovu djece jasličke dobi. Veći interes za upis djece u odnosu na dostupne kapacitete vidljiv je na području gradskog naselja Vežica (istočni dio Rijeke) zbog koncentracije većeg broja višekatnica i mlade strukture stanovništva koje gravitira prema dvama postojećim vrtićima: PPO Vežica i PPO Galeb.

Dogradnjom postojećeg objekta PPO Galeb doprinijelo bi se osiguravanju ravnopravnog pristupa odgoju i obrazovanju djeci rane i predškolske dobi istočnog dijela grada koja zbog nedostatnih kapaciteta postojećih objekata nisu uspjela pronaći svoje mjesto u vrtiću.