Naziv projekta

DV KRNJEVO, Rijeka – izgradnja i opremanje predškolske ustanove

Kod projekta

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0105

Naziv korisnika

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka

Ukupna vrijednost projekta

3.747.818,75 €

EU sufinanciranje projekta

907.824,01 €

Projekt sufinancira Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Razdoblje provedbe projekta

ožujak 2023. – ožujak 2026.

Opis projekta

Projekt obuhvaća izgradnju novog objekta DV Krnjevo na području naselja Krnjevo, Rijeka, kojim će se otvoriti novih pet skupina, odnosno dvije za djecu jasličke dobi (1 do 3 godine života) te tri za djecu vrtićke dobi (3 do 6 godina). Objekt će zadovoljiti sve važeće pozitivne propise RH koji se odnose na gradnju objekata, uz postizanje visokih energetskih svojstava, uzimajući u obzir namjenu zgrade, lokaciju i faktor oblika zgrade te odgovarajući udio energije iz obnovljivih izvora energije.

Pročelje DV Krnjevo jug i zapadPročelje DV Krnjevo istok i sjever

Cilj projekta

Projektom se doprinosi rješavanju problema velikog broja neupisane djece primarno jasličke dobi s prebivalištem na području grada Rijeke. Osim povećanju obuhvata djece rane i predškolske dobi uređenim sustavom odgoja i obrazovanja i doprinosa adekvatnom socioemocionalnom razvoju upisane djece, projekt neizravno doprinosi i zadovoljavanju potreba njihovih zaposlenih roditelja koji će također iskusiti koristi institucionalnog odgoja i obrazovanja.