Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Povežimo se baštinom

Cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Izgrađeni ili revitalizirani objekti će kreirati mogućnost jačeg turističkog, gospodarskog i regionalnog razvoja temeljenog na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Trajanje projekta

1. prosinca 2018. – 31. prosinca 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, poziv za izravnu dodjelu sredstava KK.06.1.1.11

Opis projekta

Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti.

Prema Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine problem, tj. potreba za ulaganjem u kulturnu infrastrukturu je velika kao i za stvaranjem novih oblika kulturne ponude. Iako su objekti od značajne kulturne vrijednosti, ulaganje u održavanje pojedinačnih kulturnih dobra je bilo nedostatno.

Transformacija nedovoljno iskorištenih lokaliteta kulturne baštine u prostore s novim namjenama učinit će cijeli prostor Urbane aglomeracije Rijeka atraktivnijim građanima, posjetiteljima i poduzetnicima. Time će doprinijeti i povećanju zapošljavanja i prihoda uz planirano unapređenje kulturne baštine i njenih infrastrukturnih dijelova.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude.

Projekt predviđa integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajedničku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Stoga, infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će, prije svega, namijenjena oživljavanju interesa lokalne i šire populacije, uz povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam. Također, projekt ima značajan obrazovni karakter za djecu u osnovnim i srednjim školama s obzirom na školske programe iz povijesti i književnosti.

Provedba navedenih komponenti rezultirat će stvaranjem novih kulturno-turističkih proizvoda baziranih na fizičkoj infrastrukturi kulturno-povijesne baštine te ostalim sadržajima koji će povezati fizičke sadržaje uspostavljene kroz projekt, ali i druge ostale točke unutar Urbane aglomeracije Rijeka koje se baziraju na kulturnoj baštini.

U budućnosti se planiraju uključiti i drugi sadržaji kulturno-povijesne baštine budući da je osnovna interpretacijska poruka projekta „Povežimo se baštinom“ prezentacija bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta Urbane aglomeracije Rijeka.

Glavne aktivnosti

Planirane aktivnosti u projektu s krajnjim ciljem uspostave 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka obuhvaćaju:

 • Grad Rijeka: Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci;
  U prostoru prizemlja zgrade Filodrammatice otvorit će se jedinstveno mjesto za prezentaciju kulturno-povijesne baštine. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.
 • Općina Kostrena: Otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca;
  U Kostreni će se obnoviti zgrada bivše škole Sv. Barbara koja će postati mjesto interpretacije povijesti očuvanja i njegovanja kulturne i tradicijske baštine. Kuća kostrenskih pomoraca će na suvremen način predstaviti život i ulogu pomoraca u društvu. Također će aktualizirati sve teme koje su vezane za pomorstvo.
 • Općina Mošćenička Draga:
  • Rekonstrukcija kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće književnika Eugena Kumičića;
   Rodna kuća Eugena Kumičića bit će rekonstruirana i u njoj će biti postavljena stalna izložba koja će na kroz multimedijalni i interdisciplinarni postav ispričati priču o Kumičiću, Brseču i okolici. Kumičić je glavni fokus interpretacije, a njegova rodna kuća središnje mjesto iz kojega se istražuju grad i okolica te ostale sastavnice ekomuzeja.
  • Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun; U ruralnoj kamenoj kući u Trebišćima otvorit će se interpretacijski centar koji za središnju temu ima staroslavensku mitologiju.
  • Revitalizacija kaštela u Mošćenicama – Mošćenice, živi povijesni grad; Kaštel Mošćenice biti će obnovljen te će se urediti interpretacijski centar – etnografska zbirka koja obuhvaća istaknutu materijalnu i nematerijalnu baštinu povijesnog grada Mošćenice i njihove okolice.
 • Općina Lovran: Adaptacija Kuće lovranskega guca;
  Kuća lovranskog guca biti će proširena i povezat će se postojeći izložbeni prostor Lovranskog guca i Gradska kula u cilju stvaranja funkcionalnog i u turističkom smislu atraktivnog prostora.
 • Grad Kraljevica: Obnova Trga Zrinski;
  Projektom su obuhvaćeni rekonstrukcija i opremanje unutarnjeg dvorišta (atrija) dvorca Zrinski u centru Kraljevice s ciljem objedinjavanja turističke ponuda kroz zaštitu i obnovu kulturne baštine te povećanja turističke ponude Kraljevice i Primorsko – goranske županije.
 • Grad Kastav:
  • Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ;Trg Crekvina bit će uređen te će postati mjestom suvremenog oblika prezentacije.
  • Sanacija trga Lokvina;
   Trg Lokvina će biti obnovljen i predstavljen javnosti kao mjesto prezentacije kulturne baštine.
 • Općina Viškovo: Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara;
  Izgradit će se Kuća halubajskega zvončara koja će imati višestruku namjenu: izložbeni/prezentacijski dio sa stalnim postavom etnografske zbirke zvončara, edukacijske radionice, program zabave i doživljaja, suvenirnicu i degustacijski prostor.
 • Grad Opatija: Revitalizacija Ville Angioline;
  Projekt predviđa sanaciju i rekonstrukciju Ville Angioline u kojoj je smješten Hrvatski muzej turizma kako bi se spriječila degradacija i propadanje zaštićenog kulturnog dobra. Cilj je povratiti prvobitno stanje te opremanjem muzejskog prostora omogućiti suvremeniju prezentaciju hrvatske turističke baštine i podizanje novog muzejskog postava u cilju privlačenja posjetitelja.
 • Općina Klana: Revitalizacija kaštela Gradina u Klani;
  Provedba projekta podrazumijeva revitalizaciju i opremanje arheološkog lokaliteta Gradina neposredno iznad središta naselja Klana, a omogućit će i održavanje kulturnih programa te će služiti i u druge turističke svrhe.
 • Općina Čavle: Revitalizacija kaštela Grobnik;
  U sklopu projekta izradit će se za obnovljeni kaštel multimedijalni vodič koji obuhvaća šetnju kaštelom, prikaz povijesti i zanimljivosti iz života kaštela i njegove bliže okolice. Također, multimedijalni vodič će uključivati i opis osoba i događaja interpretiranih kroz audio teme ilustrirane slikom, video ili prikazom proširene stvarnosti (AR), 3D mapping na zidovima i stropu te će se postaviti interaktivni info kiosk u galeriji.

Partneri

Partneri na projektu su gradovi i općine koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka:

 • Grad Rijeka, nositelj projekta
 • Grad Kastav
 • Grad Kraljevica
 • Grad Opatija
 • Općina Čavle
 • Općina Klana
 • Općina Kostrena
 • Općina Lovran
 • Općina Mošćenička Draga
 • Općina Viškovo
 • Turistička zajednica grada Rijeke, obavezni partner

Partneri koji su završili s aktivnostima:

 • Grad Kastav sa aktivnostima Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ – i Sanacija trga Lokvina
 • Općina klana sa aktivnošću Revitalizacija kaštela Gradina u Klani
 • Grad Kraljevica sa aktivnošću Obnova trga Zrinski
 • Grad Opatija sa aktivnošću Revitalizacija Ville Angioline
 • Općina Kostrena sa aktivnošću radova na Kući kostrenskih pomoraca
 • Općina Čavle sa Revitalizacijom kaštela Grobnik
 • Općina Mošćenička Draga  sa aktivnostima – Rekonstrukcija Kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće Eugena Kumičića, Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun i Revitalizacija kaštela u Mošćenicama – Mošćenice, živi povijesni grad

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 76.328.201,95 kuna
 • Iznos EU sufinanciranja: 36.369.926,74 kuna

Program iz kojeg se sufinancira

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Službena web-stranica projekta

https://povezimosebastinom.eu/

Kontakt za više informacija o projektu

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za kulturu
Korzo 16, Rijeka
Telefon: 051 209 555
E-mail: psb@rijeka.hr

Vezane novosti

Srijeda, 27. prosinac 2023.

Interpretacijski centar Etno sela Trebišće: Kuća stabla svijeta – jedinstveni projekt koji nas uvodi u mističan svijet staroslavenske mitologije

U sklopu projekta Povežimo se baštinom, koji povezuje razne aktivnosti i lokalitete Urbane aglomeracije Rijeka s ciljem očuvanja i promocije baštine tog kraja, razvija se i projekt Interpretacijskog centra Etno sela Trebišće pod nazivom Kuća stabla svijeta, a koji će nas zanimljivim postavom uvesti u tajne legende staroslavenske mitologije.

Više informacija

Srijeda, 13. prosinac 2023.

Studijski posjet u sklopu projekta “Povežimo se baštinom”

Posjet je podijeljen u tri dana kako bi se posjetilo 13 kulturno-turističkih lokacija na projektnom području. „Povežimo se baštinom“ dio je projekta udruživanja gradova i općina na području Urbane aglomeracije Rijeka koji povezuje nositelja projekta, Grad Rijeku s općinama Mošćenička Draga, Lovran, Kostrena, Čavle, Viškovo i Klana i gradove Opatiju, Kraljevicu i Kastav.

Više informacija