Revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ odnosno rekonstrukcija zgrade ex Rikard Benčić i njena prenamjena iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu namjenu kao odnosno središnji, reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka.

Opis projekta

Projekt pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,  Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a“.

T-zgrada ex Rikard Benčić buduće sjedište Gradske knjižnice Rijeka

T-zgrada ex Rikard Benčić buduće sjedište Gradske knjižnice Rijeka

Obuhvat projekta

Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe.
Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka.

Namjena objekta

T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.
U objektu će svoje mjesto pronaći sadašnji dislocirani odjeli publicistike/znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike (s pripadajućim spremištima) te službe općih poslova, nabave i obrade, matična služba te razvojna knjižnična služba za odnose s javnošću i programe.

Izvor financiranja je Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014-2020 (bespovratna sredstva EU) kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020, a njegovom realizacijom čitavo područje kompleksa postaje jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

GKR-aksonometrija

GKR-aksonometrija

Trenutno stanje:

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće potpisan je 16. srpnja 2018.

Ugovor s izvođačem radova, tvrtkom VG5 d.o.o., potpisan je 27. kolovoza 2019. godine, a građevinski radovi na rekonstrukciji T-objekta, odnosno preuređenju objekta u zgradu Gradske knjižnice trenutno su u tijeku.
Na gradilištu nove zgrade Gradske knjižnice uklonjena je i gotovo u cijelosti srušena takozvana nožica, s obzirom na to da se čitav taj dio zgrade uklanja i umjesto njega se gradi novi.

Tijekom izvođenja tzv. stupnjaka (tlačno ubrizgavanje cementne smjese u tlo) u svrhu stabilizacije temeljnog tla objekta (izvedeno 20%), došlo je destabilizacije nosive konstrukcije uz vidljive pukotine i oštećenja. Došlo je i do povećanih otklona od vertikale svih zidova, posebice južnog. Kako je ojačanje tla neophodna mjera, potrebno je bilo poduprijeti i stabilizati konstrukciju. Rješenje je nađeno kroz projekt podupiranja i izrade konstrukcije stabilizacije zidova koji su omogućili daljnju izvedbu radova.

Zbog navedenog stanja konstrukcije, moralo se pristupiti i novim konstruktivnim rješenjima te su se izradile izmjene i dopune Glavnog projekta konstrukcije. Izvedbeni projekt temeljem predmetnih izmjena Glavnog projekta, bit će dovršen u svibnju. Novim rješenjem osigurati će se nesmetan i izvediv nastavak radova.  Ono predviđa ugradnju dodatnih armirano-betonskih stupova uz postojeće kamene stupove/zidove pročelja s unutrašnje strane, međukatne konstrukcije od poprečnih i uzdužnih greda istih dimenzija kao i zatečene te pune ploče, umjesto trenutno sitnorebričastog stropa. Temeljna ploča debljine 50 cm izvodi se cijelom površinom sve do vanjskog ruba zidova, dok se krovište izvodi u postojećim gabaritima, ali umjesto kombinacije drvo/čelik sada je  konstrukcija u potpunosti od čelika.

Unutar objekta je kompletno izvedena staza od specijalnog morta kao pripreme stabilizacije površine za postavljanje karbonskih ojačanja vanjskih zidova objekta, dok je  izvođenje stabilizacije izvan objekta u tijeku. Završeni su radovi na podbetoniranju unutarnjih kamenih stupova uz vanjske zidove objekta.

U tijeku su pripremni radovi na završetku rušenja nožice T-objekta, te su izvedeni stupnjaci (temelji) kao oslonci konstrukcije stabilizacije zidova tzv. “teške skele”.

Povezane vijesti