Revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjena objekata u sklopu kompleksa u javnu, kulturnu i obrazovnu svrhu kroz ulaganja i opremanje.

Gradska knjižnica Rijeka, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti smjestit će se u zonu ex Rikard Benčić, u objekte u vlasništvu Grada Rijeke, unutar gabarita postojećih zgrada.

Projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu kroz ulaganja i opremanje slijedećih sadržaja:

1. Rekonstrukcija i opremanje postojećih objekata:

 • Upravne zgrade u funkciji Gradskog muzeja Rijeka, bruto površine 5.700 m²,
 • T-zgrada u funkciji Gradske knjižnice Rijeka, bruto površine 5.750 m²,
 • H-objekt u funkciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, površina?
 • Ciglene zgrade u funkciji Dječje kuće u sklopu programa Art-kina, bruto površine 2.971 m²

2. Uređenje javnih površina (12.690 m²) u sklopu kompleksa
3. Specijalizirano osposobljavanje upravljačkog i stručnog osoblja
4. Komunikacijske i promotivne aktivnosti
5. Upravljanje projektom

Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz sudjelovanje partnerskih institucija u njegovoj implementaciji – Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke i Art-kina iz Rijeke koje će pojačati organizacijske i tehničke kapacitete za provedbu projekta.  U operativnom vijeku projekta predviđeno je da će obnovljenom i revitaliziranom infrastrukturom upravljati navedene partnerske organizacije te novoosnovana tvrtka za upravljanje ekonomskim aktivnostima cijelog kulturno-edukativnog kompleksa „Rikard Benčić“.

Nova tvrtka bit će 100% u vlasništvu Grada Rijeke i obavljat će primarne funkcije upravljanja marketingom čitavog kompleksa te osnovnim aktivnostima održavanja prostora.
Svrha projekta je poticanje inkluzivnog rasta i razvoja regije kroz povećanje kvalitete usluga kulturno-edukativnih sadržaja i razvoj kulturnog turizma uz stvaranje novih radnih mjesta te bolje povezivanje svih građana u rad knjižnice i oba muzeja što će doprinijet održivom regionalnom razvoju i boljoj kvaliteti života na projektnom području.
Opći cilj projekta je stvaranje prepoznatljivog identiteta Grada Rijeka i društveni i gospodarski razvoj grada Rijeke u konačnici, a kroz:

 • doprinos razvoju Grada Rijeke u jaki regionalni centar kulturnih, turističkih i kreativnih događanja,
 • urbanu regeneraciju,
 • razvoj kulturnog turizma,
 • kreiranje novih radnih mjesta kroz razvoj malog poduzetništva na području kulturnih i kreativnih industrija te turizma i ugostiteljstva,
 • društvenu interakciju i socijalnu inkluziju.

Specifični cilj projekta je prenamjena i revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci odnosno zaštita, obnova i prezentacija baštine, ali i obnova zapuštenog dijela grada, i to:

 • stvaranjem novih prostornih kapaciteta za kulturu i poduzetništvo,
 • povećanjem broja posjetitelja muzeja i ostalih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja, te povećanjem broja korisnika knjižnice,
 • razvojem znanja i vještina stanovništva, naročito mladih osoba te poticanjem inovativnih poslovnih ideja u kulturi i povezanim djelatnostima.

Predviđeni izvor financiranja je Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014-2020 (bespovratna sredstva EU) kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.
Provedba projekta predviđena je kroz 5 ključnih komponente fazne implementacije u periodu 2015-2022:

 1. komponenta – rekonstrukcija i opremanje Upravne zgrade – MGR,
 2. komponenta  – rekonstrukcija i opremanje H-zgrade – MMSU,
 3. komponenta – rekonstrukcija i opremanje T-zgrade – GKR,•4 komponenta – rekonstrukcija i opremanje Dječje kuće – GKR, MMSU, Art kino,
 4. komponenta – uređenje javnih površina u sklopu kompleksa – Grad Rijeka

Studija pred-izvodljivosti je ex-ante procjena investicijskog dijela projekta “Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci” koji se odnosi na rekonstrukciju i opremanje postojećih zgrada s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. Procjena investicijskog dijela projekta uzima u obzir i programsku osnovu aktivnosti koje će se provodit u sklopu novo uređene infrastrukture, kao i rezultate tih aktivnosti u operativnom vijeku investicijskog projekta, a koje je nemoguće provesti bez investicijskog dijela projekta.

Projekt „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ uklapa se u relevantne regionalne, nacionalne i sektorske strategije te je u skladu s tematskim ciljevima Europske komisije za 2014.- 2020. što ga čini prihvatljivim za financiranje u sklopu Europskog regionalnog razvojnog fonda (EFRR) za Hrvatsku.

Financijska analiza potvrđuje da će projekt biti financijski održiv u vremenskom horizontu od 10 godina i da je kumulirani novčani tok pozitivan za sve promatrane godine.
Analiza rizika je pokazala da se ulaganje u ovaj projekt može provesti s niskim rizikom.