Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, u Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti.

Uređenje Palače Šećerane

Rekonstrukcijom i obnovom Palača Šećerane postala je sjedište Muzeja grada Rijeke.

Projektom obnove zadržani su gabariti Palače, njezina konstrukcija i osnovni karakter prostora.

Palača Šećerane zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine. Sagrađena je kao upravna zgrada tvornice šećera 1752. godine, na inicijativu tršćansko-riječke kompanije. Nakon požara 1785. značajno je obnovljena i opremljena baroknim interijerima sa zidnim slikama i štukaturom. U 19. stoljeću služila je kao upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. Predstavlja najkvalitetniju baroknu palaču na istočnoj jadranskoj obali, čija je izgradnja označila početak industrijskog razvoja Rijeke. Unutrašnjost zgrade bogato je ukrašena štukaturama, freskama i keramičkim pećima. Istraživanja unutar same zgrade i restauraciju proveo je Hrvatski restauratorski zavod. Palača Šećerane označava početke industrijalizacije u Rijeci. Kao kulturno dobro od iznimnog značaja za grad Rijeku, Palača Šećerane kao Muzej grada Rijeke priča priču o gradu – njegovom bogatom identitetu i povijesti, ujedno stvarajući značajan landmark u razvoju urbanog kulturnog turizma.

Radovi su financirani kroz projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, za koji je Gradu odobreno 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Novi prostor Muzeja grada Rijeke sa stalnim postavom o riječkoj povijesti otvoren je 13. studenog 2020.godine. Autorica stalnog postava je dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović.

Kompleks Benčić

Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, uz Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Prva faza uređenja novog sjedišta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u tzv. H objektu je dovršena.

Prostori za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti su uređeni i stavljeni u funkciju galerijske djelatnosti. Zadržana su osnovna obilježja građevine i transformirana za novu funkciju. Uvedeni su nužni sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti. Ukupna neto površina unutar obuhvata je 1550 m².

Izvođač radova bila je tvrtka VG5 d.o.o. Ljubljana, Slovenija, a objekt je dovršen u svibnju 2017. godine.  Investicija je vrijedna ukupno  6,8 milijuna kuna, a sredstva su izdvojena iz proračuna Grada Rijeke.

“Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“

Projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,

Radovi na izgradnji Dječje kuće (ciglena kuća) i nove knjižnice (T objekt), u kompleksu Benčić financiraju se sredstvima Urbane aglomeracije Rijeka. Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 16. srpnja 2018. Rijeci je putem javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijeljeno 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Dječje kuće i Gradske knjižnice iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 162.123.324,61 kuna.

Dječja kuća

Projekt pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu.

Dječja kuća ustanova je u kulturi koja djeci, na njima prilagođen način, nudi kulturne sadržaje iz domene različitih riječkih kulturnih ustanova. Zgrada je svečano otvorena 2021.g.

Gradska knjižnica Rijeka

Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe. Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka. T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.
Ugovor s izvođačem radova, tvrtkom VG5 d.o.o., potpisan je 27. kolovoza 2019. godine. Radovi na rekonstrukciji T-objekta, odnosno preuređenju objekta u zgradu Gradske knjižnice su u tijeku. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Radovi bi trebali biti početkom 2023.g.

Uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić s pripadajućom infrastrukturom

Projekt obuhvaća uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić i pripadajućih sadržaja – gradnja nove vodoopskrbe, nove odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, elektroinstalacija, strojarskih-termotehničkih instalacija, elektrodistributivne kanalizacije.
Središnji prostor partera između zgrada uredit će se kao otvoreni prostor u funkciji javnog trga s nekoliko urbanih intervencija u obliku otoka zelenila, tematskog parka, pješačkih staza, urbane opreme. Na dijelu partera prema Ulici Nikole Tesle uredit će se otvoreno parkiralište sa 155 parkirnih mjesta od kojih 12 za potrebe parkiranje osobama s invaliditetom. Projekt je izradio G.D. – Arh d.o.o. iz Splita, a glavni projektant je Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

Radove na uređenju javne površine unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke dok stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vrši tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.
Vrijednost radova iznosi 40.343.263,86 kuna bez PDV-a odnosno 50.429.079,83 kuna sa PDV-om. Radovi se sufinanciraju od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz Rijeke u dijelu vodovodne instalacije i sanitarne odvodnje.
Završetak radova na privremenom uređenju javnih površina kompleksa Benčić očekuje se krajem 2022.