U sklopu programa obilježavanja Dana sv. Vida, u Muzeju grada Rijeke, 13. i 14. lipnja održava se Konferencija valorizacije kulturno-povijesne i sakralne baštine u turizmu – KultuRi. Cilj konferencije je ponuditi inovativne strategije za kreiranje premium turističke ponude kulture u turizmu.

U prvi plan konferencija postavlja odgovoran odnos žitelja destinacije i industrije turizma prema bogatoj baštini, kulturnom i tradicijskom nasljeđu kao osnovi za očuvanjem identiteta, temelju na kojem se danas razvija posebno vrijedna cjelogodišnja turistička ponuda, a istovremeno osnažuje i gospodarski razvoj.

Konferencija valorizacije kulturno povijesne i sakralne baštine u turizmu KultuRi

Konferencija valorizacije kulturno povijesne i sakralne baštine u turizmu

Koncept programa KultuRi postavljen je kao poticaj primjerenoj valorizaciji i promociji kulturne baštine, uz prirodnu baštinu, primarnom turističkom resursu. Tijekom dva dana trajanja konferencije održat će se edukativna predavanja atraktivnih tema uz formule realiziranih projekata.

Program je započeo panel raspravom „Valorizacija kulturne baštine u turizmu“ na kojoj su sudjelovali direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Tamara Mataija, Vjekoslav Martinko iz tvrtke Lovranske vile, Ivan Sarajlić ispred Liburnia Hotels&Villas i Manuela Hrvatin ispred obrta za savjetovanje Heredo.

Konferencija valorizacije kulturno povijesne i sakralne baštine u turizmu KultuRi

Panel rasprava Valorizacija kulturne baštine u turizmu

S obzirom da 40% međunarodnih putovanja nose komponentu kulture, također i na intenzivan rast turističke Hrvatske, recentne statistike ukazuju na porast zanimanja turista za kulturno-povijesnom baštinom, željom putnika za upoznavanjem novih odredišta i tradicije, kao i na jačanje posebnih urbanih turističkih trendova npr. Bleisure (business and leisure) turizam. Kvalitetna komunikacija na destinaciji, međusobna interakcija turista i interpretacija educiranog domaćina, značajna je odlika održivog kulturnog turizma i stvara nezaboravne memorabilije zbog kojih nam se gosti vraćaju.

Konferencija valorizacije kulturno povijesne i sakralne baštine u turizmu KultuRi

Direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa

Organizator, Sunčana Matić iz agencije LUX promocija opisuje KultuRi kao platformu okupljanja lidera kulturnog turizma i svih koji to namjeravaju postati. KultuRi se održava pod pokroviteljstvima Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Primorsko goranske županije. Suorganizatori su Turistička zajednica Rijeke i Veleučilište Aspira. Partneri su Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište na Primorskem Slovenija, Kuća halubajskega zvončara i Vila Ružić.