Projekt obuhvaća uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić i pripadajućih sadržaja.

Cilj:

Radovi koji se od travnja 2019. godine izvode na površini od 15.700 m² sastavni su dio projekta prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić, koji će se preuređenjem Palače šećerane u Muzej grada Rijeke, T-objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka te izgradnjom Dječje kuće pretvoriti u riječki kulturni kvart.

Projekt uređenja javnih površina s obzirom na stanje u prostoru te planirane sadržaje i programe kao i novo planirane sadržaje u postojećim građevinama obuhvatio je rješenje gradnje nove infrastrukture kao i problem rješavanja viška vode koja povremeno stvara ozbiljne probleme u prostoru. Budući da se cijela zona zahvata uređenja nalazi u depresiji u odnosu na okolne ulice te zone u kojoj se nalazi potok Brajda uređenje javnih površina i gradnja nove infrastrukture veoma je složeno i zahtjeva poseban režim tijekom gradnje u smislu osiguranja od utjecaja podzemnih voda.

Koncept:

Uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić s pripadajućom infrastrukturom

Uređenje javnih površina unutar kompleksa Benčić s pripadajućom infrastrukturom

Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je gradnja nove vodoopskrbe, nove odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, elektroinstalacija, strojarskih-termotehničkih instalacija, elektrodistributivne kanalizacije. U sklopu gradnje infrastrukture predviđena je gradnja energetskih kanala, oborinskih retencijskih građevina sa prepumpnim stanicama, agregatnice, crpnih stanica sanitarne odvodnje, trafostanice.

Središnji prostor partera između zgrada uredit će se kao otvoreni prostor u funkciji javnog trga s nekoliko urbanih intervencija u obliku otoka zelenila, tematskog parka, pješačkih staza, urbane opreme.

Na dijelu partera prema Ulici Nikole Tesle uredit će se otvoreno parkiralište sa 155 parkirnih mjesta od kojih 12 za potrebe parkiranje osobama s invaliditetom.

Projekt je izradio G.D. – Arh d.o.o. Velebitska 16, 21000 Split, a glavni projektant je Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

Radove na uređenju javne površine unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić,  izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke dok stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vrši tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.

Vrijednost investicije:

Vrijednost radova iznosi 40.343.263,86 kuna bez PDV-a odnosno 50.429.079,83 kuna sa PDV-om.

Sufinanciranje:

Radovi se sufinanciraju od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz Rijeke u dijelu vodovodne instalacije i sanitarne odvodnje.

Trajanje projekta:

Izvođač radova uveden je u posao 23.4. 2019. g. Ugovoreni rok završetka radova na privremenom uređenju javnih površina kompleksa Benčić je 30.11.2020. godine.

Povezane vijesti:

Ponedjeljak, 20. travanj 2020.

Napreduju radovi u kompleksu Benčić

Rekonstrukcije objekata Palače Šećerane, Ciglene kuće (Dječja kuća) i T-objekta (budućeg doma Gradske knjižnice Rijeka) unutar bivšeg industrijskog kompleksa Benčić, odvijaju se i nadalje unatoč krizi koju je uzrokovala epidemija koronavirusa.

Više informacija