U prizemlju Dječje kuće, predstavljen je projekt uređenja javnih površina budućeg kvarta kulture u kompleksu Benčić

Medijima je predstavljen izgled budućeg trga u kulturnom kvartu, odnosno uređenje prostora između riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Palače šećerane odnosno Muzeja grada Rijeke, Dječje kuće i buduće Gradske knjižnice Rijeka.
U predstavljanju projekta sudjelovali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Maja Malnar, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar te projektant Saša Randić.

Projekt uređenja javnih površina dio je projekta revitalizacije dijela bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci za potrebe smještaja ustanova u kulturi i stvaranja kulturnog kvarta.

Srđan Škunca, Saša Randić, Vojko Obersnel i Marko Filipović

Srđan Škunca, Saša Randić, Vojko Obersnel i Marko Filipović

Govoreći o projektu, gradonačelnik Obersnel je kazao kako su u kvartu kulture u postojeće zgrade smješteni Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke i Dječja kuća te Gradska knjižnica Rijeka, koja će biti u potpunosti biti dovršena i uređena iduće godine.  U međuvremenu su otkupljeni i drugi kat te potkrovlje dijela H- objekta za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, čime je zaokružena i ta cjelina. Obuhvat zahvata uređenja javnih površina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić ima površinu od gotovo 15 700 m². Projekt obuhvaća uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa i pripadajućih sadržaja. U sklopu uređenja javnih površina planirana je gradnja parkirališta, pješačkih staza, uređenje zelenih površina.

Zahvaljujući rješenju projektanta Saše Randića imamo projekt kojim ćemo povećati zelene površine u gradu te jednim dijelom otvoriti potok Brajda koji protječe dijelom budućeg trga. Na zapadnom dijelu uredite će se parkiralište s 57 parkirališnih mjesta, kao i stanica za najam i punjenje elektro-bicikala. Parkiralište će biti privremene naravi dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi i ne pronađe adekvatna lokacija u blizini na koju bi se moglo preseliti parkiralište, rekao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako će se režim prometa kroz Teslinu ulicu promijeniti u dvosmjerni radi jednostavnijeg i prihvatljivijeg pristupa.

Trebalo je riješiti podzemne vode, retencije za oborinske vode kao i sve infrastrukturne instalacije na izuzetno složenom i tehnički zahtjevnom prostoru na kojem su se istovremeno odvijali radovi na drugim objektima. Do sada je uređena javna površina u dijelu osiguranja pješačkog i interventnog pristupa do Dječje kuće iz Krešimirove ulice, a trenutno se završavaju radovi na gradnji parkirališta. U nastavku se očekuju radovi na uređenju javnih površina središnjeg dijela kompleksa te opremanju javnih površina rasvjetom. Vrijednost radova na uređenju javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Benčić s pripadajućom infrastrukturom iznosi 53 milijuna kuna s PDV-om. Radovi se sufinanciraju od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz Rijeke u dijelu vodovodne instalacije i sanitarne odvodnje.

Radovi na uređenju javnih površina

Radovi na uređenju javnih površina započeli krajem travnja 2019. godine. S obzirom na stanje u prostoru te planirane sadržaje i programe kao i novo planirane sadržaje u postojećim građevinama, projekt je obuhvatio gradnje kompletno nove infrastrukture, sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, gradnju trafostanice sa elektro instalacijama i rasvjetom, telekomunikacijskom kanalizacijom, oborinskom odvodnjom, termotehnološkom instalacijom za potrebe grijanja i hlađenja kompleksa.

Izgrađene su oborinske retencije s crpnim stanicama za prihvat oborinske vode  kompleksa Benčić s pripadajućom tlačnom i gravitacijskom kanalizacijom kao i crpne stanice za fekalnu odvodnju te pripadajuća gravitacijska kanalizacija za prihvat sanitarnih voda iz Muzeja Grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka i Dječje kuće te priprema za prihvat sanitarnih voda iz zgade buduće Gradske knjižnice i zgrade Teatrina.
Izgrađen je vodovod sa spojem na postojeće vodovodne instalacije u Krešimirovoj ulici na jugu, Manzonijevoj ulici na istoku te ulici Nikole Tesle na zapadu kompleksa.
Za potrebe napajanja svih građevina kompleksa električnom energijom izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička građevina. Položeni su električni kabeli prema svim zgradama kompleksa i infrastrukturnim građevinama. Za potrebe grijanja i hlađenja zgrada kompleksa izgrađen je sustav termotehničkih instalacija putem kojih se crpi voda iz potoka Brajda i distribuira do svake zgrade.

Također, izvedeni su i radovi na izgradnji zaštite potoka Brajda koji protječe dijelom budućeg trga. Do sada je uređena javna površina u dijelu osiguranja pješačkog i interventnog pristupa do Dječje kuće iz Krešimirove ulice, a trenutno se završavaju radovi na gradnji parkirališta. U nastavku se očekuju radovi na uređenju javnih površina središnjeg dijela kompleksa te opremanju javnih površina rasvjetom.
Radove izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke dok stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vršiti tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.

Javni prostor uređuje se kao park

Koncept uređenja prostora proizašao je iz nove namjene bloka kojoj je parkovno uređenje najprikladnije za proširenje sadržaja zgrada, šireg urbanog konteksta, te povijesnih obilježja bloka.
Kako je pojasnio projektant Randić, parkovne površine prisutne su u bloku Benčić kroz cijelu povijest izgradnje ovog prostora tako da je u gusto izgrađenom bloku industrijskih zgrada zadržano zelenilo, uključujući i parkić manjeg formata uz Palaču šećerane.
Park nije oblikovan kao dekorativna površina, već kao pristupačan prostor koji poziva na korištenje, i koji predstavlja proširenje programskih sadržaja u bloku. Središnji prostor bloka, ispred Dječje kuće, oblikuje se kao travnjak, mjesto za igru i različita događanja.

Visoko zelenilo je formirano prema zapadu u obliku pravilnih poteza stabala, dok je uz planirane terase na istočnom rubu, predviđena sadnja neformalnih skupina stablašica i voćki, koje su ujedno i nastavak prostora igre i edukacije djece. Zelenilo je predviđeno kao živa obloga trafostanice i agregatnice, za što će se iskoristiti bršljan koji će se uspinjati na konstrukciju koju će činiti stari nosivi stupovi, koji su svojevrsni višak i koji izvorno potiču iz T-objekta.

Paviljon s Murtićevim mozaikom

Paviljon s Murtićevim mozaikom

U javnom prostoru predviđena je i mogućnost postave umjetničkih instalacija. Središnje mjesto zauzima paviljon uz buduću Gradsku knjižnicu, u kojem je predviđena postava mozaika Ede Murtića.
Na zapadnom dijelu bloka predviđeno je uređenje parkirališta za potrebe korisnika ustanova u bloku sa 57 parkirališnih mjesta, kao i stanice za najam i punjenje elektro-bicikala.

Potok Brajda i Perilo

Jedan od bitnih prostornih elemenata je Potok Brajda, koji prolazi kroz sredinu bloka.
Iz arhivske dokumentacije vidljivo je kako je potok predstavljao prirodnu granicu šećerane, sjeverno od koje se nalazio neizgrađen prostor. Širenjem tvorničkih zgrada potok se djelomično natkrivao i reguliran je većim dijelom u zatvoreni kanal krajem 19. stoljeća kada je Ciglena zgrada dobila današnji oblik.

Rekonstrukcijom bloka predviđa se njegovo otkrivanje i prezentacija u sklopu novog parka, u dva segmenta: dijela korita između muzeja Moderne i suvremene umjetnosti sa istoka i Teatrina sa zapada, te istočni segment, odnosno dio između zapornice kanala na istoku i Dječje kuće. Potok u dijelu između MMSU-a i Dječje kuće ostaje natkriven, s obzirom da su na tom mjestu ulazi u obje zgrade.
Na ulasku vodotoka potoka u blok s Manzonijeve ulice nalazi se Perilo. Prepoznato je kao povijesno-arhitektonsko-urbanistička vrijednost i projektom je predviđena prezentacija ove povijesne strukture u novom uređenju bloka. Planira se uklanjanje naknadno izgrađene ploče iznad perila, na mjestu nekadašnje terase Viktorije, u širini starih kamenih zidova, kako bi se otkrilo Perilo uz koje je predviđen i jedan od ulaza u blok.

Kulturni kvart Benčić

Obnova i prenamjena bivšeg tvorničkog kompleksa u kulturni kvart Benčić u kojem su danas smješteni riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke u Palači šećerane, nedavno otvorena Dječja kuća te buduća Gradska knjižnica, najveća je investicija u kulturu od osamostaljenja Hrvatske, vrijedna 250 milijuna kuna. Kad se tome pridoda i ulaganje u preuređenje broda Galeb, koji je sastavni dio EU projekta u sklopu kojeg je uređena Palača šećerane, govorimo o ulaganju od više od 300 milijuna kuna.