Grad Rijeka osnivač je i vlasnik ustanove Dječji vrtić "Rijeka". Ovdje možete pronaći adrese i telefonske brojeve svih gradskih dječjih vrtića.

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima pet centara predškolskog odgoja, odnosno 31 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja jesu: