Dječji vrtić More u svom sastavu ima pet podcentara predškolskog odgoja tj. pojedinačnih vrtića. To su vrtići Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice. U ovim se vrtićima provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Podcentar Bulevard T. +385 51 423 572 Trg braće Mažuranić 4, Rijeka
Podcentar Delfin T. +385 51 331 897 Ive Marinkovića 22, Rijeka
Podcentar Kvarner T. +385 51 332 885
T. +385 51 332 988
Kalvarija 1/1, Rijeka
Podcentar Vidrice T. +385 51 515 688 Finderleove stube 1, Rijeka
Podcentar Đurđice T. +385 51 431 875 Marohnićeva 12, Rijeka