Financijski plan prihoda

Projekcija plana prihoda proračuna i plana vlastitih prihoda