Naziv projekta

Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade

Cilj projekta

Opći ciljevi projekta „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade” jest povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnim zajednicama Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca. Ostvarenjem cilja mlade se želi osnažiti za sudjelovanje u odlučivanju na lokalnoj razini, smanjiti njihovo nepovjerenje u institucije i donositelje_ice odluka, približiti mlade i donositelje_ice odluka u rješavanju pitanja od općeg interesa, potaknuti aktivizam i volonterstvo mladih kroz primjenu modela „Akcije za 5!”.

Specifični ciljevi:

Doprinos ostvarenju općeg cilja projekta pružit će ostvarenje sljedećih međusobno povezanih specifičnih ciljeva:

 1. Povećati kapacitete predstavnika_ca jedinica lokalne samouprave i savjeta mladih (Grad Rijeka, Grad Opatija i Grad Križevci) za uključivanje mladih u kreiranje i zagovaranje lokalne politike usmjerene mladima;
 2. Osposobiti zainteresirane osobe koje rade s mladima za kvalitetan rad s mladima srednjoškolske dobi u području aktivnog građanstva;
 3. Poticati i educirati mlade srednjoškolske dobi za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog_e građanina_ke u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema;
 4. Uspostaviti dijalog između mladih srednjoškolske dobi, savjeta mladih i donositelja_ica odluka na lokalnoj razini (Grad Rijeka, Grad Opatija i Grad Križevci).

Trajanje projekta

siječanj 2023.- prosinac 2023. (12 mjeseca)

Kratki opis projekta

Projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ usmjeren je osnaživanju mladih i stvaranju prostora i prilika za mlade za njihovo veće uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnoj razini, u Rijeci, Opatiji i Križevcima. Aktivnosti obuhvaćaju sve važne dionike u zajednici (donositelje i donositeljice odluka, osobe koje rade s mladima i same mlade) i osmišljene su tako da se potiče kontinuirana suradnja među njima. Glavne aktivnosti uključuju: trening za savjete mladih, edukacije za osobe koje rade s mladima, edukacije i izravan rad s mladima i aktivnosti dijaloga mladih i donositelja odluka.

Gradovi Rijeka, Opatija i Križevci, odnosno, predsjednici Savjeta mladih navedenih gradova početkom 2022. godine potpisali su tripartitni Sporazum o prijateljstvu i  suradnji s ciljem promicanja suradnje u pitanjima od važnosti za mlade. Ovim Sporazumom, mladi će razmijeniti iskustva i znanja u područjima od važnosti za mlade, doprinijeti razvitku politika za mlade te intenzivnijem povezivanju triju gradova. Formirali su i zajedničku radnu skupinu koja će svake godine određivati program konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Članovi radne skupine na sastancima raspravljali su o problematici stipendija te o stambenim politikama za mlade te su definirali konkretne aktivnosti za poboljšanje životnog standarda mladih u svojim lokalnim zajednicama.

Nositelj

 • Udruga Delta

Partneri

 • Grad Rijeka
 • Grad Križevci
 • Grad Opatija

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 17.904,51 eura
 • Ukupna vrijednost osigurana iz državnog proračuna: 13.272,28 eura
 • Ukupna vrijednost osigurana iz proračuna Grada Rijeke: 3.318,07 eura
 • Razlika osigurana iz proračuna partnerskih Gradova Opatije i Križevaca

Nadležno tijelo

Središnji državni ured za demografiju i mlade – SDUDM

Program iz kojeg se financira

Središnji državni ured za demografiju i mlade – Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Kontakt osoba za više informacija

Grad Rijeka
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr

Središnji državni ured za demografiju i mlade