Projekt „Moje mjesto pod suncem“ usmjeren je na borbu protiv siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. Za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana.

Udruga Centar za kulturu dijaloga u suradnji s partnerima (Norveški istraživački institut Fafo Research Foundation, Grad Rijeka, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka (bivši Centar za socijalnu skrb Rijeka), Udruga kreativni kolektiv Kombinat, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski institut Zagreb, Društvo naša djeca Gospić, Grad Gospić i Rotary klub “Sv. Vid” Rijeka) provodi trogodišnji projekt pod nazivom “Moje mjesto pod suncem”, financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške).

Program Fonda za aktivno građanstvo u HrvatskojMoje mjesto pod suncem je projekt je u vrijednosti od 180.116,31 eura, a usmjeren je na borbu protiv siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. Za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora građana. Stoga Udruzi CeKaDe u pomoć priskaču brojni partneri.

Promjena je moguća jedino ako se njome bavimo na svim razinama, a tijekom tri godine trajanja projekta (1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2023.) provodit će se različite aktivnosti.

Najprije će se provesti istraživanje 140 kućanstva s djecom koja žive u uvjetima siromaštva na području Rijeke i Gospića kako bi saznali na koji se način obitelji nose s poteškoćama i odgovaraju li trenutne institucionalne strategije njihovim stvarnim potrebama. U svjetlu uvida proizašlih iz rezultata tog istraživanja pružit će se preporuke u novoj razvojnoj strategiji Grada Rijeke.

Ovaj projekt temelj je za stvaranje intersektorske platforme koja će povezati sve važne dionike u borbi protiv siromaštva na području grada Rijeke: lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, socijalne samoposluge, javne ustanove poput vrtića i škola i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Moje mjesto pod suncemJedna od prvih inicijativa te platforme bit će povezivanje javnih i privatnih ugostiteljskih objekata s potrebitom djecom sa svrhom doniranja toplih obroka, čime se sprječava i prekomjerno bacanje hrane na lokalnoj razini. Važnu ulogu u tome imat će riječki srednjoškolci, koji će u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja učiti kako zagovarati, provesti i dugoročno promicati model doniranja toplih obroka.

Građani će kroz volonterski angažman imati ulogu izravne podrške djeci koja žive u siromaštvu putem: pomoći u učenju, interaktivnih radionica (šivanje, informatika, kreativno izražavanje, kulinarstvo, glazbena radionica, gluma…)  i sudjelovanjem u kulturnim sadržajima (odlasci u kino, kazalište, muzeje i sl.) koji djeci iz obitelji u uvjetima siromaštva inače ne bi bili dostupni.

Uz to, djeci i roditeljima bit će stalno dostupna stručna psihosocijalna podrška kako bi se lakše nosili sa svojim poteškoćama.

Projekt Moje mjesto pod suncem je podržan sa 143.000,00 eura  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Postignuća projekta mogu se pratiti na mrežnim stranicama programa Moje mjesto pod suncem te putem društvenih mreža Facebook i Instagram.