Naziv projekta

„Izbori se“

Cilj projekta

Projekt izbori seOpći cilj projekta „Izbori se“ je povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnim zajednicama Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca, a sve u kontekstu tzv. superizborne godine. Povećanje aktivnog sudjelovanja u kontekstu izborne godine podrazumijeva podizanje razine informiranosti mladih o političkim procesima i izborima, poticanje mladih na izlazak na izbore i stvaranje okruženja za konstruktivni dijalog mladih i donositelja/ica odluka. Time se želi osnažiti mlade za sudjelovanje u odlučivanju na lokalnoj razini, smanjiti nepovjerenje mladih u institucije i donositelje/ice odluka (i obrnuto) te potaknuti aktivizam i volonterstvo mladih.

Specifični ciljevi projekta

Doprinos ostvarenju općeg cilja projekta pružit će ostvarenje sljedećih međusobno povezanih specifičnih ciljeva:

 • educirati članove/ice Savjeta mladih Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga na teme bliskima mladima, a u kontekstu potpisanog Tripartitnog sporazuma o prijateljstvu i suradnji
 • educirati zainteresirane osobe za rad s manjim grupama mladih srednjoškolske dobi kroz provedbu „Youth work za 5!“ edukacije
 • povećati svijest mladih srednjoškolske dobi o važnosti političke pismenosti kroz primjenu metodologije „Akcije za 5!“.

Trajanje projekta

siječanj 2024.- prosinac 2024. (12 mjeseci)

Kratki opis projekta

„Izbori se“ projekt usmjeren je na povećanje aktivnog sudjelovanja mladih u Rijeci, Opatiji i Križevcima kroz povećanje političke pismenosti i aktivnosti dijaloga između mladih i donositelja_ica odluka. Projekt istovremeno predstavlja nastavak uspješne suradnje uspostavljene putem Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Savjeta mladih gradova Rijeke, Opatije i Križevaca, kao i projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“, kojim gradovi nastoje unaprijediti svoj status „Grada za mlade“ uključivanjem mladih u donošenje odluka. Savjeti mladih sudjelovat će na edukaciji o metodi strukturiranog dijaloga nakon čega će znanja primijeniti u svojim zajednicama. Kako bismo osigurali da se politička pismenost gradi kroz aktivnosti „mladih za mlade“, provest će se tri „Akcije za 5!“ na tu temu, a učenički projekti provest će se do kraja godine uz sufinanciranje iz gradskih proračuna i mentorsku podršku.

Nositelj

 • Udruga Delta

Partneri

 • Grad Rijeka
 • Grad Križevci
 • Grad Opatija

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 eura
 • Ukupna vrijednost osigurana iz državnog proračuna: 15.260,00 eura
 • Ukupna vrijednost osigurana iz proračuna Grada Rijeke: 3.400,00 eura
 • Razlika osigurana iz proračuna partnerskih Gradova Opatije i Križevaca

Nadležno tijelo

Središnji državni ured za demografiju i mlade- SDUDM

Program iz kojeg se financira

Središnji državni ured za demografiju i mlade- POZIV za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Kontakt osobe za više informacija:

Grad Rijeka
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr

Anita Ladišić
E-mail: anita.ladisic@rijeka.hr

Projekt izbori se footer